2022-02-02
FAR-bloggen

Kvalitetsarbete i pandemitider – tufft men viktigt

Kvalitetskontrollsäsongen börjar gå mot sitt slut och de flesta kontrollerna är nu inrapporterade och beslutade om. I resultatet märks tydliga spår av coronapandemin.

Bland annat har redovisningskonsulter och lönekonsulter haft mer att göra, något som i flera fall har resulterat i att planerade vidareutbildningar inte har genomförts. Vi ser också en ökning när det gäller brister i dokumentationen och i kvalitetssäkringen av uppdragen.

Satsning på kvalitet i kristider lönar sig i längden

Jag är medveten om att det har varit en oerhört tuff period för många redovisnings- och lönekonsulter som har jobbat hårt för att stötta sina kunder genom krisen. Och precis som i övriga samhället har det varit en högre sjukfrånvaro än normalt, vilket inneburit att många också har fått jobba mer övertid än under ett vanligt år. Samtidigt vill jag verkligen betona hur oerhört viktigt det är att inte dra ner på byråns kvalitetsarbete.

I kristider är det än mer viktigt att hålla sig à jour med nyheter och att dokumentera beräkningar och slutsatser, inte minst för att kunna svara på frågor från myndigheter och kunder som många gånger kommer först flera månader senare. Det är också viktigt att ta sig tid att kvalitetssäkra och helst låta någon annan gå igenom alla rapporter innan de skickas i väg. Även om det kan kännas omöjligt att få tiden att räcka till så lovar jag att satsning på kvalitet alltid lönar sig i längden.

Omvärlden, samhället och kunderna förlitar sig på att konsulterna håller samma höga kvalitet även i kristider. Därför har det varit väldigt viktigt att genomföra kvalitetskontrollerna som planerat, trots att det har varit en svår period för många konsulter.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiell terrorism

Ett område som är komplext och där vi fortfarande ser en del brister i kontrollerna är efterlevnaden av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en svår balansgång för kvalitetsnämnden att fatta beslut i dessa ärenden eftersom FAR inte är tillsynsmyndighet för penningtvättslagen samtidigt som auktoriserade konsulter ska följa Reko 130 (Skyldighet att följa lagar och regler) och leva upp till kraven i de yrkesetiska reglerna (EtikU 11).

I kvalitetskontrollen kontrolleras att det finns riktlinjer och rutiner för att efterleva penningtvättslagen och att konsulterna följer dessa. Men kvalitetsnämnden gör ingen bedömning av om byråns riktlinjer och rutiner är bra eller dåliga, den kontrollen görs av Länsstyrelsen. Däremot uppmuntras kontrollanterna att ge förbättringsförslag och hänvisa till verktyg och stöd för att konsulterna ska klara Länsstyrelsens kontroll.

Detta är en självklar del av kvalitetskontrollen som förutom själva kontrollmomentet också syftar till att stötta konsulterna i kvalitetsarbetet.  

Visa omvärlden att du är kvalitetskontrollerad

Ett godkänt resultat i kvalitetskontrollen är ett kvitto på att du och din byrå lever upp till högt ställda kvalitetskrav – och det är verkligen något att vara stolt över. Så varför inte passa på att berätta för omvärlden att du är kvalitetskontrollerad? För du har väl inte missat att FAR har tagit fram en logotyp som du kan använda som ”kvalitetsstämpel” i din kommunikation? Till exempel i samband med offerter, i presentationer på byråns webb och i din mejlssignatur. Ladda ner märket och använd den redan i dag.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen