2022-12-21
FAR-bloggen

Guider och mallar underlättar yrkesvardagen

Livet är ett livslångt lärande. Ta dig tiden, samla dina kollegor och gör som vi gjort på FAR, använd de mallar som finns tillgängliga för alla medlemmar!

På FAR strävar vi hela tiden efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar att lyckas i sin yrkesvardag och som byråledare eller kvalitetsansvarig. Det är anledningen till att vi kontinuerligt tar fram guider och mallar, ibland på FAR-kontoret tillsammans med vårt expertnätverk, ibland genom att översätta guider från vår europeiska branschorganisation Accountancy Europe. De utmaningar branschen har är inte isolerade till Sverige och det finns mycket att vinna på att växeldra!  

Mall för riskbedömning för nya ISQM 1

För vårt eget lärande, för att kunna möta upp mot frågor i medlemsrådgivningen och även förstå hur mallarna fungerar “i verkligheten” har vi på FAR det senaste året arbetat igenom mallen för riskbedömning som finns som stöd vid implementeringen av ISQM1. Skattekonsulter, redovisningskonsulter och revisorer har samlats för att resonera kring hur riskerna skulle kunna se ut om vi hade arbetat på en medlemsbyrå. Utifrån våra tidigare erfarenheter av att arbeta på byrå kom vi fram till att riskerna mest har varit knutna till resurs- och kompetensfrågor.

Hållbarhetsbedömning identifierar risker

VI har dessutom gått igenom den trestegsmodell för hållbarhetsbedömning som finns på far.se med våra tre verksamhetsområden Kompetens, Kommunikation och Medlem. Den är konkret och lätt att ta till sig och gav åtminstone mig ytterligare insyn i en komplex fråga. Modellen går bland annat ut på att identifiera risker och bedöma hur allvarliga de är. På FAR identifierade vi inga kritiska risker, men hitta däremot några höga risker, som vi nu arbetar med i organisationen.

Checklista för cybersäkerhet

Den sista mallen jag vill nämna handlar om cybersäkerhet, något vi på FAR också arbetat med. Det är ett otroligt viktigt område att ha en viss grundläggande förståelse inom. Checklistan som finns tillgänglig för FAR:s medlemmar är ett praktiskt och bra verktyg att börja med. På FAR har genomgången visat, att vi även här finns förbättringspotential och organisationen har därför vidtagit åtgärder och satt upp en handlingsplan.  

Saknar du en mall?

Tillsammans med frågor från våra medlemmar har detta arbete gjort oss ännu bättre rustade för att guida branschen rätt. Nu undrar jag, saknas det mallar inom något område? Kontakta gärna mig eller någon annan på Medlem och berätta om era behov av guider och mallar. 

Då återstår bara att önska en riktigt trevlig jul- och nyårshelg – och kanske finns tid för att kolla in våra mallar? 

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om branschens yrkesroller och utveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

therese.andersson@far.se
08 506 112 13

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen