2022-08-15
FAR-bloggen

En lugn start på skattehösten skapar möjligheter

Val stundar. Därtill råder oro i världen, både med fortsatt krig i vår närhet och med globala efterdyningar av coronapandemin. Lågkonjunktur väntar under 2023 i Sverige, enligt Konjunkturinstitutet. Det talar för en initialt lugn skattehöst. Ett lugn som bör användas till eftertanke och genomgång av skattefrågor för bolag och ägare.

Låter trist? Javisst, men planering visar på möjligheter och skapar värden!

Aktuella skattefrågor

De ständigt aktuella 3.12-frågorna är överlämnade till en ny utredning. Frågan kommer därmed inte upp i valet, även om förslag på förbättringar rests av enstaka partier. Vad som kommer ut av utredningen är högst oklart. FAR har en expert med i denna. Utdelning från fåmansaktiebolag med överskottslikviditet som ryms inom gränsbeloppet bör dock övervägas, även om det är oroliga tider.

Internationell rörlighet för ägare och beskattning av utländska ägar- eller dotterbolag påverkas även de av en nyligen tillsatt utredning, den om en ny exitbeskattning vid utflyttning. Här har Auktoriserade Skatterådgivare FAR en viktig roll som rådgivare. Ny teknik gör att både företag, ägare och anställda därtill lätt kan få en ny skatterättslig hemvist vid längre vistelser i och arbete från andra länder. En ny skattemässigt minerad mark.

Frågorna om en ny global bolagsskatt liksom en lägsta bolagsskatt slutprocessas nu internationellt. Kommer OECD i mål med nya regler under 2023? Först när vi vet hur det går med dessa regler kan den inhemska bolagsskatten börja diskuteras igen.

Regler för avdrag för räntor i aktiebolag utreds ånyo. Hur stora ränteunderskott ska få dras av i olika branscher och koncernstrukturer? FAR är representerade även i denna utredning.

När det gäller hanteringen av moms växer nya digitala redovisningskrav fram inom EU vid handel över gränser. Dessa kan medföra stora förändringar och även kräva ändrade redovisningssystem.

Skatt som en hållbarhetsfråga i bemärkelsen ökade krav på upplysningar kring större företags skattebetalningar. Här håller den ökade internationella oron både tillbaka förslag och syresätter dem. Under en lågkonjunktur blir det ett ökat fokus på lönsamhet och intjäning i företag, samtidigt som länder behöver få in ökade skatter och därmed har allt mindre överseende med en alltför aggressiv skatteplanering. Även här har Auktoriserade Skatterådgivare FAR en viktig roll som rådgivare.

Skatter på energi, där det närmast handlar om dagsnoteringar. Svåra att planera kring.

Skarpt läge i november

Så, vad göra i början av hösten, som ”uppstart”?

Luta dig tillbaka, följ valet och den internationella utvecklingen, notera utredningarna och boka in möten med dina kunder. I november blir det skarpt läge med ny information efter valet och en ekonomisk höstproposition för 2023 att agera utifrån. Då är det bra att kunderna har klart för sig vad som gäller.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen