2021-10-12
FAR-bloggen

Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR ökar i värde

Via en medlemspanel, som lanserades i våras, har FAR börjat ta tempen i aktuella branschfrågor. I den senaste medlemspanelen fick skatterådgivarna bland annat svara på frågor om titelns värde och Tillväxtverkets handläggning av korttidstödet. I korthet visar svaren att skatterådgivarna tycker att titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR börjar bli ”guld värd” medan nivån på rättssäkerheten hos Tillväxtverket kunde ha varit högre.

Kul med det första svaret, tråkigt med det andra. Men jag återkommer till båda.

Skattedelen inom FAR är relativt ung, tio år, och titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR skyddad sedan endast drygt två år tillbaka. Vi verkar för högt förtroende, hög kompetens och hög marknadsandel för medlemmarna. På olika sätt. Auktoriserade Skatterådgivare är den del av FAR:s medlemskår som nu växer snabbast.

Ökat förtroende

Först, parallellt med att FAR frågat medlemmarna om auktorisationens värde, har undersökningsföretaget Kantar Sifo mätt olika yrkeskategoriers förtroende på marknaden. Mätningar har gjorts 2017, 2019 och nu i år. Förtroendet för skatterådgivare är det som har ökat mest under dessa fyra år, bland ett drygt tiotal olika yrkesgrupper. Uppgången är markant och kraftig - ett erkännande! Rådgivningen har också successivt ändrat karaktär från kortsiktig till mer långsiktig, från avancerade och ibland ljusskygga upplägg till att rätt skatt ska betalas. Det vill säga det som nu kallas hållbarhet och compliance. En nu växande marknad. Oerhört kul!

Titeln används

Åter till medlemspanelen. Några svar kring värdet av titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR:

  • 2/3 av skatterådgivarna (av de som svarat, och svarsfrekvensen anses godtagbar i dessa sammanhang) använder regelbundet titeln i sin kommunikation mot kund och marknad.
  • 3/4 anser att titeln är en kvalitetsstämpel i förhållande till kund och marknad.
  • 3/5 tror att marknaden förväntar sig att en Auktoriserad Skatterådgivare FAR är kvalitetskontrollerad. Lika många tror att marknaden förväntar sig att en auktoriserad skatterådgivare är uppdaterad på nya lagar och regler.2/3 av skatterådgivarna bedömer att marknaden värderar titeln högt, från 6 och uppåt på en skala från 1-10.

Vad vill då medlemmarna se mer av?

Även om de anser att FAR gör ett bra jobb med att sprida information om vad auktorisationen står för, så vill medlemmarna se mer av just det och ökad synlighet på marknaden. Vi tar till oss synpunkterna - och lägger på ett kol!

Reglerna och handläggningen av korttidsstödet underkänns

När det gäller Tillväxtverkets information om korttidsstödet, reglernas innebörd och villkor, anser 60 procent av rådgivarna som svarat i medlemspanelen att denna inte varit tillräckligt tydlig, medan 33 procent svarar vet ej. 45 procent anser inte heller att reglerna i sig varit tydliga. Nästan lika många svarar vet ej. På frågan om de anser att Tillväxtverkets handläggning och beslut om stöd uppfyller grundläggande krav på rättssäkerhet svarar nästan 50 procent nej, medan lika många svarar vet ej. Endast 5 procent svarar ja.

Sammantaget får alltså Tillväxtverkets handläggning och information underkänt av de skatterådgivare som arbetat med rådgivning kring reglerna. Men det ska också noteras att reglerna i sig uppfattas som otydliga. Det har givetvis försvårat tillämpningen med följd att grundläggande krav på rättssäkerhet har åsidosatts, enligt rådgivarna. FAR kommer därför att växla upp sitt arbete med rättssäkerhetsfrågor. Dessa får inte åsidosättas och underskattas.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen