2021-12-27
FAR-bloggen

Vi tar kvalitet på allvar och det är vi stolta över!

Vi befinner oss nu mitt i kvalitetskontrollsäsongen. Det innebär många spännande diskussioner, om allt från vad som avses med kvalitet och hur kvalitetskontrollen ska utformas till frågor om Reko och varför FAR kontrollerar att byrån har rutiner enligt penningtvättslagen och GDPR.

Det är otroligt givande med alla reaktioner och synpunkter. Det skapar möjlighet till dialog och ger oss ett tillfälle att förklara och förtydliga. Så fortsätt gärna att höra av dig med frågor och synpunkter om kvalitet och kvalitetskontrollen!

En annan pågående diskussion handlar om auktorisationen och hur den kan stärka oss i våra yrkesroller. När jag får frågan varför man ska vara auktoriserad brukar jag lyfta fram just kvalitetskontrollen. Att genomgå en oberoende kvalitetskontroll ökar trovärdigheten i konsulternas arbete. Det finns många konsulter som inte är auktoriserade och som har en hög kvalitet i sitt arbete, men för en företagare utan kunskap om redovisning och lön är det näst intill omöjligt att bedöma hur det ligger till. Då blir auktorisationen en trygghet, ett bevis på att konsulten håller en hög kvalitet i sitt arbete och har genomgått en kvalitetskontroll.

En före detta kollega ställde ofta frågan: vad är egentligen hög kvalitet i redovisnings-och löneuppdrag? Den frågan måste vi kunna svara på. För om inte vi vet, hur ska vi då kunna förklara det för våra kunder? I Reko finns en vägledning för vad som kan förväntas av en auktoriserad redovisning- eller lönekonsult och den har blivit praxis i frågor kring kvalitet i redovisnings – och löneuppdrag. Att vi regelbundet kontrollerar att konsulterna följer Reko och FAR:s yrkesetiska regler ökar trovärdigheten i vårt arbete och förtroendet för våra yrkesroller.

Vi vet att länsstyrelsen utfärdar sanktionsavgifter vid brister i efterlevnaden av penningtvättslagen. Därför är det jättebra att vi kontrollerar att våra medlemsbyråer har riktlinjer och rutiner för att arbeta enligt penningtvättslagen. Detta är ett exempel där man verkligen kan se vilken nytta kvalitetskontrollen gör, som säkerställer möjligheten att uppmärksamma eventuella brister i tid och ger konsulterna en möjlighet att rätta till bristerna. Kvalitetskontrollen ska helt enkelt inte bara vara en kontroll utan även ett stöd för konsulterna.

FAR kvalitetskontrollerar alla auktoriserade medlemmar vilket innebär att auktorisationen har samma värde för såväl redovisningskonsulter som för lönekonsulter och skatterådgivare. Vi tar kvalitet på allvar och det är vi stolta över!

Så, var stolt du också! Och ta varje tillfälle att visa att du är auktoriserad och berätta för dina kunder och andra vad auktorisationen och din titel innebär.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen