Event

Verksamhetsstyrning för hållbarhet

Få de senaste trenderna och utmaningarna inom styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer.

Rapportering av hållbarhet är något som många organisationer sedan länge ägnar sig åt, bland annat genom publicering av specifika hållbarhetsrapporter. Trots detta är hållbarhetsaspekter till stora delar frånvarande i organisationers interna verksamhetsstyrning.

För att åstadkomma en hållbarhetsorienterad verksamhetsstyrning måste ekonomer involveras i den stegvisa förvandlingen av organisationens styrsystem och styrprocesser, för planering och uppföljning av hållbarhet. Det kräver i sin tur nyfikna och kreativa ekonomer som i samverkan med andra delar av verksamheten skapar nya rutiner och målsättningar, finansiella såväl som icke-finansiella.

Under detta webbinarium kommer vi att förmedla de senaste trenderna och utmaningarna inom styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer.

Matti Skoog

Matti Skoog är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FAR:s huvudlärare inom controllerutbildningar.

Mathias Cöster

Mathias Cöster är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Campus Gotland samt medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models.

On Demand
20 juni kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört
 
 

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar