Event och webbinarier

Nätverksträff för koncernredovisare

Välkommen till FAR:s sommarträff för koncernredovisare den 26 juni!

Tillsammans med vår partner AARO bjuder vi på både föreläsning och tillfälle att träffa kollegor över lite lättare mat och dryck. Helt enkelt ett ypperligt tillfälle att både inhämta ny information och knyta nya kontakter.

Program

15.00 FAR och AARO hälsar välkommen
15.30 Rörelseförvärv enligt IFRS – presentation av Johan Nilsson, AARO. Vänligen se innehåll nedan.
16.00 Mingel och snack kollegor emellan
17.00 Nätverksträffen avslutas

Om föreläsningen

Johan Nilsson

Nätverksträffens föreläsning hålls av Johan Nilsson, AARO. Johan är redovisningsspecialist och leder flera av FAR:s utbildningar. Han har även ett förflutet på Finansinspektionen och är nu verksam inom produktutveckling på AARO. På nätverksträffen den 26 juni håller han ett föredrag om IFRS 3 och Rörelseförvärv – ett ständigt aktuellt område.


Du som arbetar med koncernredovisning i företag som tillämpar IFRS känner till att rörelseförvärv hanteras i IFRS 3. Standarden är omfattande och reglerar förvärv med och utan minoritet, stegvisa förvärv, tilläggsköpeskilling och en hel del annat.

Under föredraget går Johan igenom några av de viktigaste punkterna och belyser sådant som kan vara bra att tänka på i det dagliga arbetet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

  • Hanterar du förvärv av dotterbolag i koncernredovisningen?

  • Vet du vilka alternativ som finns för beräkning och redovisning av Goodwill?

  • Hur hanteras stegvisa förvärv i juridisk person och i koncernen?

  • Hur hanteras tilläggsköpeskilling i juridisk person och i koncernen?

Hoppas att vi ses den 26 juni. Välkommen!

Seminarium
26 juni kl. 15:00 - 17:00 Plats

IVA konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Nätverksträffen är fullbelagd. Vid frågor kontakta christian.elfstrom@far.se.