FAR:s årsstämma med efterföljande seminarium och prisutdelningar

I samband med FAR:s årsstämma är du välkommen att delta i ett seminarium om en unik forskningsstudie som ska ta reda på vilka som väljer revisorsyrket och vilka som stannar kvar inom yrket. Vi kommer också att dela ut priset Årets framtidsbyrå 2020 och CH Witts pris för bästa artikel i Balans. Du behöver inte vara medlem i FAR för att delta på programpunkterna från 16.00.

Program 17 september 2020

14.00–15.15
FAR:s årsstämma 2020.

16.00–16.45
Vem blir revisor?
En unik forskningsstudie ska ta reda på vilka som väljer revisorsyrket – och vilka som stannar kvar inom yrket. Det är under de första tre till fem åren som de flesta väljer om de ska vara kvar i yrket eller välja en annan karriärväg. Studiens resultat kan vara mycket värdefulla för byråer som ska rekrytera nya medarbetare. Men det finns också en demokratiaspekt på frågan, enligt forskarna. I och med att alla större företag måste ha revisor bör revisorerna vara mer diversifierade.

Forskningsprojektet startade hösten 2019 och kommer att pågå i fem år. 600 nyanställda civilekonomer vid större revisionsbyråer har fått svara på frågor om vad som fick dem att söka sig till revisorsyrket och vad som får dem att stanna kvar. Samma individer kommer att få uppföljande frågor till och med 2023.

Forskarna i projektet är: Thomas Carrington,
tillförordnad professor vid Åbo Akademi och docent vid Stockholms universitet, Tobias Johansson, Örebro universitet, Gustav Johed, Stockholms universitet och Handelshögskolan, Peter Öhman, Mittuniversitetet. Medverkar på seminariet gör Thomas Carrington och Gustav Johed.

17.00–17.10
CH Witts pris för bästa artikel i Balans

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981, av PwC i samarbete med FAR. Priset syftar till att lyfta fram välskrivna och initierade artiklar där författarna debatterar aktuella frågor där branschen kan göra nytta för näringsliv och samhälle.

När juryn gör sin bedömning av artiklarna utgår den från kriterier som språk, självständighet, kunnande och nyskapande.

Vinnarna belönas med diplom och en vinstsumma på 25 000 kronor.

I juryn för CH Witts pris 2020 ingår:
Johan Rippe, ordförande, auktoriserad revisor PwC och ordförande FAR
Peter Malmqvist, chef Analysguiden på Aktiespararna
Ewa Fallenius, civilekonom
Sophie Nachemson Ekwall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm

17.10–17.40
Årets framtidsbyrå 2020
Syftet med priset är att synliggöra små och medelstora medlemsbyråer som arbetar med förändring och innovation på ett aktivt och strukturerat sätt. Priset har delats ut sedan 2014.

Tre byråer är nominerade Årets framtidsbyrå 2020

  • Win Win Ekonomi 
  • JDG Revision 
  • Revisionären (tidigare nominerade 2019)

Juryn Årets framtidsbyrå 2020:
Jan Söderqvist, Visma
Peter Rexhammar, Deskjockeys
Catherine Osbeck, baks & co
Antti J. Niemi, Revideco
Camilla Carlsson, FAR

Online Prisutdelning Seminarium
17 september kl. 16:00 - 17:40 Plats

Online

Eventet är genomfört