Event

Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

Varför är det så svårt att nå ut med ekonomisk information i organisationen? Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium!

Matti Skoog och David Loid har jobbat med och forskat kring den frågan i över 20 år.

Under webbinariet berättar de om de vanligaste orsakerna till att det uppstår gap mellan ekonomer och den övriga organisationen – och hur ni hanterar dem.

Många företagsledningar och ekonomer har märkt hur svårt det är att kommunicera ekonomiska samband till den egna organisationen. Ofta blir resultatet att man talar förbi varandra och ibland kan ambitionen att öka den ekonomiska förståelsen landa i konflikter mellan olika sätt att se på verkligheten. Konsekvensen blir att organisationen underpresterar och att man inte når vare sig tillväxtmål eller de viktiga ekonomiska och finansiella målsättningarna.

Anledningarna till avståndet är flera och delvis sammanlänkade, och för att förstå denna fråga bättre kommer vi under seminariet att beröra följande frågeställningar:

 • ”Ekonomiska” är ett språk. Hur lär man människor att prata och förstå ekonomiska? När kan man använda siffror och när kan man det inte? 
 • Olika arbetsgrupper och professioner i organisationen har olika syn på vad som är problem och vad det är som gör att man skapar framgång?
 • Ekonomen har en dubbel roll, både som ”producent” av information och ett ansvar för att denna information ”konsumeras” i syfte att skapa verksamhetsförståelse och underlag till strategisk styrning. Hur löser man detta?
 • Ekonomen behöver utveckla sin självbild och flytta sitt fokus från en neutral förmedlare av en ”sann bild” till en aktiv pedagog och tanke-ledare.
David Loid

David Loid arbetar med, och forskar i. management control och förändringsledarskap. Han har en omfattande erfarenhet av att jobba som konsult och utbildare inom kommunikation och organisationsutveckling.

Matti Skoog

Matti Skoog är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FAR:s huvudlärare inom controllerutbildningar.

Online Webbinarium
31 januari kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Mer information

Om du inte har möjlighet att vara med när vi sänder så anmäl dig ändå. Vi spelar in webbinariet och vi skickar ut en länk strax efter livesändningen. Webbinariet är kostnadsfritt.

 
 
 • Artikel

  Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

  Läs artikeln
 • 2022-08-26
  Event

  Webbinarium: Data science för ekonomer

  Läs mer
 • Artikel

  Ekonomistyrning gör redovisningskonsulten till proaktiv rådgivare

  Läs artikeln