Webbinarier

Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

Varför är det så svårt att nå ut med ekonomisk information i organisationen? Matti Skoog och David Loid har jobbat med och forskat kring den frågan i över 20 år.

Under webbinariet berättar de om de vanligaste orsakerna till att det uppstår gap mellan ekonomer och den övriga organisationen – och hur ni hanterar dem.

Anledningarna till avståndet är flera och delvis sammanlänkade, och för att förstå denna fråga bättre kommer vi under webbinariet att beröra följande frågeställningar:

  • ”Ekonomiska” är ett språk. Hur lär man människor att prata och förstå ekonomiska? När kan man använda siffror och när kan man det inte?
  • Olika arbetsgrupper och professioner i organisationen har olika syn på vad som är problem och vad det är som gör att man skapar framgång?
  • Ekonomen har en dubbel roll, både som ”producent” av information och ett ansvar för att denna information ”konsumeras” i syfte att skapa verksamhetsförståelse och underlag till strategisk styrning. Hur löser man detta?
  • Ekonomen behöver utveckla sin självbild och flytta sitt fokus från en neutral förmedlare av en ”sann bild” till en aktiv pedagog och tanke-ledare.

David Loid arbetar med, och forskar i management control och förändringsledarskap. Han har en omfattande erfarenhet av att jobba som konsult och utbildare inom kommunikation och organisationsutveckling.

Matti Skoog är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FAR:s huvudlärare inom controllerutbildningar.

On Demand Online
2 oktober kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online via Zoom

Eventet är genomfört