Effektfullt ledarskap som skapar resultat

Träffa Tommy Roos och få tips på hur du som ekonom kan bli ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.

  • Hur kan du göra för att öka din förståelse för hur lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas engagemang och välmående.
  • Hur kan du påverka detta med ditt ledarskap, för att slutligen kunna tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Alla organisationer, företag och verksamheter kan beskrivas i tre huvudbeståndsdelar: "Strategi-Kultur-Struktur".

Tillsammans utgör de grundläggande förutsättningar för att nå resultat. I en inbördes viktning är kulturen den del som påverkar resultatet mest och som kan kompensera brister inom de två andra delarna. Var lägger ni ert fokus?

Att bygga rätt kultur ställer krav på ditt personliga ledarskap och din förmåga att skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Att optimera de tre huvudbeståndsdelarna innebär dessutom att vi får en organisation som attraherar affärer, kapital och kompetens.

Efter seminariet finns det tid att ställa frågor.

Tommy Roos har många års erfarenhet i linjechefsrollen och är senior konsult på Mindset, ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom Ledarskap, Projektledning, Kommunikation och Affärsmannaskap.

Frukostseminarium
21 februari kl. 08:30 - 09:30 Plats

FAR, Fleminggatan 7 vån 7

Eventet är genomfört