Event

Data science för ekonomer

Den data-drivna organisationen är mer aktuell än någonsin. Som följd av ökad digitalisering blir data en allt viktigare tillgång och förmågan att skapa värde från data blir en avgörande förmåga för framgångsrika verksamheter.

Data science och AI är begrepp och teknologier som kan förändra din verksamhet i grunden. Detta är ett introducerande webbinarium för er som vill lära er mer om grunderna inom detta mycket spännande område. 

Passa på att få en introduktion till grundläggande begrepp, metoder och tillämpningsområden av Data science och AI både allmänt men framför allt för ekonomer.


Konsulterna Viktor Olsbo, Fredrik Ring och Anna Hüllert från Smartr, alla med lång erfarenhet av arbete med olika aspekter relaterat till ämnet, berättar mer om: 

  • Vad är Data science och AI, och varför är det viktigt för ekonomer och controllers att skaffa sig grundläggande färdigheter inom detta område.
  • Vilka är de vanligaste tillämpningar.
  • Hur ser arbetsprocessen ut och vilka moment ingår när man tar tar fram en data-driven lösning på affärsproblem/-möjligheter.
  • Hur kommer du igång med att identifiera och validera relevanta case, och hur kan man sedan driva innovationsprocessen vidare för att utveckla något användbart.

Frågorna adresseras genom konkreta exempel och case från projekt med praktiska tillämpningar.

Viktor, Anna och Fredrik

Viktor Olsbo, Anna Hûllert och Fredrik Ring. Foto: Smartr/privat

Online Webbinarium
10 mars kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört