Controllerns viktigaste verktyg

Välkommen på seminarium där experterna Ingemar Claesson och Kent Stenstrand berättar om viktiga verktyg och modeller som du som är controller bör ha koll på för att möta dagens krav på styrning i en svårprognostiserad omvärld.

Vi går igenom: 

  • Totalgrepp om företagets ekonomi för att kunna simulera alternativa utfall.
  • Konkurrensstrategi - ett val mellan tydlig inriktning och kreativitet.
    Kopplingen mellan konkurrensstrategi och ekonomi för att hitta rätt KPI:er.
  • Business intelligence och analys av Big Data när omvärlden förändras snabbt.
  • Automatisering av det repetitiva för att få tid för styrning och kreativt tänkande.

Efteråt följer en frågestund om FAR:s utbildning Certifierad controller.

Ingemar Claesson & Kent Stenstrand: 
Ingemar Claesson och Kent Stenstrand har båda en lång erfarenhet av ekonomistyrning och strategi som konsulter på Claesson & Partners. De föreläser även på FAR:s utbildningar om utvecklingen av ekonomi – och controllerfunktioner med avstamp i kunskap och frågeställningar som de möter i sitt arbete. 

Om du inte har möjlighet att komma till oss på FAR får du gärna anmäla dig till webbinariet för att följa med online.

 
Välkommen med din anmälan!

Frukostseminarium Webbinarium
29 januari kl. 08:30 - 09:30 Plats

FAR, Fleminggatan 7 vån 7 eller online

Eventet är genomfört