Event

Bankernas nya infrastruktur – så påverkas du som rådgivare

Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska Transformationsprogrammet, berättar om den nya betalningsinfrastrukturen, och hur du som revisor, redovisnings- och lönekonsult eller övrig ekonom påverkas. Han berör svensk betalningshistoria, bakgrunden till varför vi byter betalningsinfrastruktur, hur detta kommer att gå till och vad vi behöver göra för att förbereda oss.

En helt ny betalningsinfrastruktur som ersätter Bankgirot är på väg att ta form. Den nya infrastrukturen kommer att tas i bruk stegvis. Under 2023 lanseras den för kontoöverföringar, vilket berör lönekonsulter. Under samma år går turen också till så kallade alias-betalningar (bank- eller plusgiro).

Lars-Åke Edenfeldt har mångårig erfarenhet av betalningar i Sverige såväl som internationellt, bland annat från ledande positioner inom Postgirot, Bankgirot och Danske Bank och de senaste åren som konsult. Han har arbetat med frågeställningar kopplade till den nya betalningsinfrastrukturen sedan 2012 och med planeringen av transformationen sedan 2017.

Hur påverkar den nya infrastrukturen programleverantörerna?
Heléne Struthers från Visma, Pia Witte från Hogia och Lars Alm från Fortnox – informerar om hur deras system är anpassade till den nya infrastrukturen.  

Moderator: Pernilla Halling, kommunikationsstrateg FAR

On Demand
2 juni kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört