Event

5 fokusområden för framtidens controllerfunktion

Controllerns roll och arbetsinnehåll är föremål för fortsatt stort intresse och utvecklingsbehov. Dels beror det på insikten om hur viktigt det är med en genomarbetad ekonomisk analys grundat på korrekt data, dels på att verksamheten efterfrågar en roll som stöttar den i att driva konkurrensstrategiska åtgärder.

Trots insikten om ett behov av ett nytt fokus så är dock verkligheten ofta en annan där controllerns tid av olika skäl fastnar i vardagens ”måsten” kopplat till bokslut och rapportering. För lite tid finns därmed till analys och att vara det stöd som verksamheten så väl efterfrågar i en konkurrensutsatt miljö. Hur kan man tänka för att hjälpa sig själv att påbörja den förflyttning som krävs?  

På detta webbinarium går Kent Stenstrand, Claesson & Partners, igenom fem fokusområden som bör ligga inom ramen för controllerfunktionens ansvar för att kunna vara det stöd som efterfrågas:

  1. ett ökat fokus på att föra in strategi i styrningen
  2. etablering av en mer flexibel planeringsprocess
  3. att skapa access till relevant beslutsinformation
  4. en ökad systematik runt innovationsprocessen
  5. att öka controllerns förmåga att vara ett stöd till verksamheten

Webbinariet innehåller några av de teman som tas upp inom ramen för utbildningen Certifierad Controller. Programmet går över ett år och riktar sig till den som arbetat en tid och nu vill utveckla sin förståelse inom styrningsområdet och de möjligheter som ligger inom controllerns och ”styrekonomens” roll och ansvar.

On Demand
23 februari kl. 08:30 - 09:30 Plats

Online

Eventet är genomfört