Revision

Som auktoriserad revisor ska du upprätthålla och utveckla dina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. FAR har lång erfarenhet av att arrangera revisionsutbildningar och breda kursutbud gör det enkelt för dig.

Är du på väg mot auktorisation? FAR arrangerar en förberedelsekurs inför revisorsexamen.