FAR listar de viktigaste nyckeltalen

Nyckeltal kan berätta mycket om ett företags ekonomi, status, effektivitet och utveckling. Men vad är ett nyckeltal och hur används det? FAR reder ut begreppen.

Vad betyder nyckeltal?

Nyckeltal avser de tal som ofta används för att analysera eller värdera ett företag. Ibland räcker det inte med att titta på resultat- och balansrapport för att avgöra om ett företag går bra eller dåligt, siffrorna behöver sättas i relation till andra faktorer. Informationen kallas nyckeltal, eftersom utgör en nyckel till att förstå ett företag på djupet.

Syftet med nyckeltal

Oftast upprättas en nyckeltalsanalys för att se hur det går för det egna företaget. Då analyserar man främst effektivitet och lönsamhet. Nyckeltal kan även ligga till grund för konkurrentanalyser eller utvärderingar av kunder och leverantörer. För att kunna jämföra nyckeltal är det också viktig att veta om ett företag ingår i en koncern. Ett dotterbolag kan få sämre nyckeltal till följd av att kapital förts över till moderbolaget, ett så kallat koncernbidrag.

Lär dig mer om nyckeltal

Vilka nyckeltal som är viktiga för dig och din verksamhet lär du dig i FAR:s online-kurs Kassaflödesanalys. Kursen riktar sig till dig som jobbar med exempelvis redovisning, revision och controlling.

Vill du utveckla dina kunskaper i kassaflödesanalys?

Det finns flera nyckeltal som används ofta. Här är några av dem:

Soliditet – anger hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Används ofta för att bedöma ett företags långsiktiga betalningskapacitet.

Kassalikviditet – ett mått på kortsiktig betalningsförmåga. Nyckeltalet för likviditet ska alltid vara minst 100 procent.

Nettoomsättning – visar ett företags intäkter.

Bruttovinst – anger det procentuella överskottet av varje krona företaget omsätter, efter avdrag för eventuella varuinköp.

Avkastning – ett mått på vad investerare får tillbaka. Kan jämföras med ordet ränta.

Räntabilitet – avser företagets förmåga att ge avkastning på kapital.

Läs mer