Cecilia vill vara en ekonomichef som gör skillnad

Cecilia Z Arnér har gått FAR:s ekonomichefsutbildning på rekommendation av företagets VD. Hon lockades av möjligheten att ta sig an en roll där hon kan påverka och göra skillnad.

Hej Cecilia, vad jobbar du med?
– Jag är ekonomiansvarig och HR-ansvarig i ett naturkonsultföretag beläget i Kalmar. Jag ansvarar för redovisning och övriga ekonomiuppgifter, samt löner, arbetsavtal och andra arbetsrelaterade frågor. Jag fungerar även som stöd för VD och regioncheferna och sitter med i företagets ledningsgrupp.

Det bästa med ditt jobb?
– Att det är så varierande och att jag har en frihet i att sköta mitt ansvarsområde. Jag känner att jag har ett förtroende hos ledningen och värdesätter att företagets struktur och stomme är välfungerande.

Hur kommer det sig att du sökte dig till FAR:s Ekonomichefsutbildning?
– Det var faktiskt vår VD som föreslog det då vi pratade om riktningen jag vill utvecklas i. Vi tyckte båda att det kunde vara ett steg på vägen för att utveckla min roll som ekonomiansvarig. Jag har i många år varit lockad av en roll där jag kan påverka och göra skillnad, men inte haft den chansen tidigare. FAR:s Ekonomichefsutbildning kändes rätt eftersom det var stort fokus på verksamhetsstyrning. Jag ville ha nya verktyg för hur jag som ekonom kunde komma med ny input och nya idéer för ledningsgruppen.

Något du såg extra mycket framemot inför utbildningen? 
– Jag var väldigt förväntansfull och kände att det skulle bli kul. Lite extra nyfiken var jag på digitalisering eftersom vi har mycket manuell hantering internt och jag ville få nya idéer om hur vi kunde tänka där.

Hur var utbildningen uppbyggd, gick det bra att kombinera med jobb?
– Utbildningen bestod av 4 heldagar som var uppdelade i två block. Först hade vi två dagar, sedan en månads mellanrum och efter det två dagar igen. Jag tyckte det fungerade jättebra och att det var bra att det var uppdelat. Då blev det heller inte en så lång frånvaro från arbetsplatsen. Dessutom fick man även chansen att hinna smälta informationen, reflektera och sedan ta upp det tillsammans i gruppen igen. Det tyckte jag var bra.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Det bästa med utbildningen var att jag fått ny kunskap och nya idéer. Jag tycker även att själva utbildningen genomfördes på ett pedagogiskt och bra sätt med bra upplägg och utrymme för frågor. Jag uppskattade också att det var så mycket gruppdiskussioner om allt vi gick igenom. Det gav så mycket att få höra om andras situationer och erfarenheter och kunna relatera det till sig själv och den egna verksamheten. Man insåg att man inte är ensam med de problemställningar man står inför. Det är nog det jag tar med mig allra mest från utbildningen. Allt det som sades under diskussionerna vi hade.

Fick du med dig något konkret som du känner att du kan tillämpa i arbetslivet direkt?

– Jag tycker att jag fick väldigt bra input. Allt från väldigt praktiska lönsamhetsdiskussioner till idéer på hur man kan jobba på ett bättre sätt. Informationen om hållbarhetsredovisning var också väldigt bra. Det är något som varit lite av ett frågetecken för mig innan, men som jag känner att vi skulle vilja jobba mera med.

Har du något råd till den som funderar på att gå en utbildning?

– Mitt bästa råd är att våga ställa frågor under utbildningen. Och våga dela med dig av dina tankar och funderingar. Då får du allra mest tillbaka.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier

Läs mer