Aktuella skattenyheter på FAR:s skattedag

Kvalificerade personaloptioner, ränteavdragsbegränsningsreglerna och skattereduktion på investeringar för inventarier. Det var nyheter som behandlades under FAR:s skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga.

Ett av dagens ämnen var ränteavdragsbegränsningsreglerna. Fler bolag kommer att behöva lämna in blankett N9 för begränsning av ränteavdrag, i samband med deklarationen, enligt Skatteverket.

– ­Det innebär att det är viktigt för bolagen att sätta sig in i reglerna och förstå om de ger någon effekt för dem. I och med Skatteverkets kommunikation kan vi förvänta oss att det är fler som behöver lämna in blanketten än tidigare. Då är det bra att vara påläst från början, säger Johanna Wiklund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, partner på Grant Thornton och föreläsare på skattedagen.

Skattereduktion för inventarier – endast kalenderåret 2021

Skattereduktion på investeringar för inventarier var också en fråga som togs upp under dagen. Den tillfälliga regeln innebär en skattereduktion på 3,9 procent på anskaffningsvärdet på inventarierna och syftet med den är att öka konsumtionen under pandemiåren.

– Det som är viktigt att lyfta fram är att reduktionen endast omfattar inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021, oavsett bolagets räkenskapsår, säger Johanna Wiklund.

Också den utökade möjligheten för skattefria gåvor till personalen behandlades. I och med pandemin har arbetsgivare getts möjligheten att utöver den skattefria julgåvan ge extra gåvor till personalen om 2 000 kronor under 2021.

Andra coronarelaterade nyheter som fortsätter att gälla även efter årsskiftet är den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga.

– Det innebär att arbetsgivaravgifterna för personer mellan 18-23 år fortsatt är drygt 10 procent under sommarmånaderna juni, juli, augusti, berättar Johanna Wiklund.

Generösare regler för personaloptioner från 2022

Under dagen pratades det också om de mer generösa reglerna för kvalificerade personaloptioner. Från och med 1 januari 2022 kommer fler bolag att ha möjlighet att nyttja reglerna om skattefria optioner.  

– Rådet till de bolag som i dag ligger på gränsen för att omfattas av befintliga regler och nu tittar på om de ska införa personaloptioner är därför att de bör vänta till 2022, säger Johanna Wiklund.

Håll dig uppdaterad med FAR Online

FAR Online är en kvalitetssäkrad databas, där du hittar de senaste lagändringarna och regelverk inom redovisning, revision, skatt och finans. Det innebär att du enkelt kan hålla dig uppdaterad och inte missa viktiga beslut och lagändringar.

Skatt

  • Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier Den här kursen belyser skattemässiga möjligheter och problem som du kommer i kontakt med i arbetet med ägarledda företag. 
  • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
  • Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga Håll dig uppdaterad på de senaste skattenyheterna med de främsta experterna på området. Vår välfyllda nyhetsdag ger dig allt du behöver veta om skatt 2022 och inför 2023. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Praktisk inblick och tolkning av gällande regelverk
  • Kvalificerade bokslutsfrågor - redovisning & skatt Den här kursen ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Vi går igenom svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2022. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall
Visa alla kurser