Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag

Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Utbildningen vänder sig även till dig som är teammedlem. 

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Målet är att utbildningen ska ge dig fördjupad kunskap inom de regelverk som gäller. Du får bland annat kunskap om hur nya regler kommer att påverka revisorer som arbetar med finansiella företag samt Finansinspektionens arbete med utveckling av olika regelverk och tillsynsarbete.

Program

08.30–09.00 Samling med kaffe/smörgås

09.00–09.10 Inledning
Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD, Sussanne Sundvall PwC

09.10–10.00 Kapitaltäckning - nya regler för vp-bolag samt nya regler om konsoliderad situation
Anders Kragsterman, PwC

10.00–10.20 Förmiddagskaffe

10.20–10.50 DAC 6
Daniel Glückman och Theresa Rix, PwC

10.50–11.20 COVID 19 ECL Impact
Patrick Honeth, Deloitte

11.20–11.30 Paus/Bensträckare

11.30–12.00 EBA:s riktlinjer om kreditgivning och övervakning
Kristoffer Blomqvist, Finansinspektionen

12.00–12.45 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:23)
Greta Wennerberg, Finansinspektionen

12.45–13.45 Lunch

13.45–14.45 Den nya lagen om tjänstepensionsföretag – Implementeringen av IORP 2 i svensk lag
Henrik Persson, Deloitte

14.45–15.30 I kölvattnet av pandemin - hur ser återhämtningen ut i omvärlden och här hemma?
Annika Winsth, chefsekonom Nordea

15.30–16.00 Eftermiddagskaffe

16.00 –16.45 Sustainable finance (uppföljning från 2019)
Åse Bäckström, Halvarsson & Halvarsson

16.45–17.00 Avslutning
Sussanne Sundvall, PwC

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.