Transfer Pricing

En heldagskurs i internprissättning som tar upp:

 • grundläggande principer för internprissättning,
 • hur arbetet kan struktureras,
 • skatterevisionsprocesser,
 • de viktigaste förändringarna som kommer att ske avseende OECD:s arbete med BEPS
 • brygga teori med praktik samt
 • fördjupning i de vanligaste frågorna.
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Kursen har genomförts och vi återkommer med datum för 2021.

För multinationella företag är transfer pricing (internprissättning) en nyckelfaktor och ofta resurskrävande. Under seminariedagen kommer vi att gå igenom grundläggande principer för internprissättning, hur arbetet kan struktureras och förenklas, skatterevisionsprocesser och de viktigaste förändringarna som har skett avseende OECD:s arbete med BEPS, där internprissättning är en stor del i de pågående diskussionerna.

Sagt om kursen

Praktisk men översiktlig genomgång av olika metoder. Bra med ytterligare inläsningsmaterial i kompendiet.

Kursinnehåll

Inledning

 • Varför är internprissättning alltid aktuellt?
 • Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
 • Ökade krav på transparens

Internprissättning – grunder

Grundläggande element inom internprissättning:

 • Regelverk
 • Svenskt regelverk
 • Internationella riktlinjer
 • Funktionsanalys
 • Internprissättningsmetoder
 • Compliance - dokumentation, avtal, benchmarks
 • Hur internprissättning hanteras i vardagen
 • Praktiska frågor och case

Särskilda frågor

 • Managementtjänster
 • Immateriella rättigheter
 • Finansiella transaktioner inkl. treasury och lån
 • Substansfrågor t.ex. vid omstruktureringar
 • BEPS i praktiken
 • Praktiska frågor och cases
 • Internprissättning i lågkonjunktur
 • MDR/DAC6
 • Tvistehantering

Tvisthantering

 • Exempel på en vanlig skatterevisionsprocess
 • Advance pricing agreements (APA)
 • Mutual agreement procedures (MAP)
 • Praktiska frågor och cases

sagt om kursen

Bra och tydlig genomgång med relevanta case.

Lärare

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.