Nyhet

Fastighetstaxering - praktisk genomgång inför AFT 2025

 • Praktisk kunskap för att upprätta fastighetsdeklarationer
 • Nyheter inför den allmänna fastighetstaxeringen 2025
 • Genomgång av regler och tillämplig praxis
 • Hur de uppgifter som lämnas i fastighetsdeklarationen påverkar taxeringsvärdet
 • Vilka förhållanden på fastigheten som ska leda till justeringar av taxeringsvärdet
 • Praktisk genomgång om hur prognostiserade taxeringsvärden beräknas
 • Information om möjligheten till anstånd
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningsekonom

Kursbeskrivning

En allmän fastighetstaxering inträffar vart sjätte år och omfattar bland annat hyreshus, industrier och specialenheter, 2025 är ett år för allmän fastighetstaxering. Under hösten 2024 kommer fastighetsdeklarationer skickas ut till berörda fastighetsägare.

Målet med denna kurs är att ge praktisk och konkret information som är till nytta vid upprättandet av fastighetsdeklarationer. Det ligger ett ansvar på fastighetsägaren att lämna korrekt information och upplysa Skatteverket om övriga förhållanden som är av betydelse för fastställandet av taxeringsvärdet. Felaktig eller utebliven information kan dessutom leda till felaktigt för höga taxeringsvärden. Under kursen kommer kursdeltagarna att erhålla kunskap och praktiska verktyg för att säkerställa en god kvalité i deklarationsprocessen. Kursen kommer även ge kunskap om regler och praxis. Dessutom innehåller kursen praktiska moment så som beräkningar av taxeringsvärden och tillämpning av Skatteverkets digitala referenssystem.

Kursinnehåll

Kursen erbjuds digitalt eller fysiskt, på plats i Stockholm. Kursen består av en heldagsföreläsning med vissa praktiska inslag. Kursen kommer bland annat att innehålla nedan delar.

 • Nyheter allmän fastighetstaxering 2025
 • Systematik och grunder
 • Fördjupning hyreshus
 • Fördjupning industri
 • Projektfastigheter
 • Fastigheter med justeringsmöjligheter
 • Praktiska förberedelser AFT 2025
 • Beräkning prognostiserade taxeringsvärden

Erbjudande

Gå 4 betala för 3
Anmäl fyra personer till kursen och betala endast för tre. Rabatten dras automatiskt av i kassan. Erbjudandet gäller personer från samma arbetsplats och med samma fakturamottagare och kan inte kombineras med andra rabatter.

Är ni fler än fyra personer som vill gå kursen?
Kontakta oss via formuläret för ett anpassat erbjudande.

 
 

Lärare