Sambandet mellan redovisning och beskattning

Under utbildningen får du en ökad kunskap i när redovisning och beskattning sker enligt:

 • samma regler,
 • helt olika regler,
 • när vi tror att det är olika regler.
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

De flesta av oss behöver ha kunskap om både redovisning, K3 såväl som K2, och beskattning för att kunna göra rätt bedömning och ge rätt råd. Det behövs därför insikt i båda.

Efter kursen ska du ha fått en god kännedom om hur sambandet mellan redovisning och beskattning fungerar.

Sagt om kursen

Lärarna tyckte jag var bäst, oerhört intresserade själva i ämnet, vilket hörs och gör det ännu mer intressant. Tack!

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer inom redovisningen (fortlevnad, väsentlighet, kvittning, konsekvens, rättvisande bild)
 • Grundläggande regler inom beskattning (frikopplat, kopplat och delvis kopplat område)
 • Innebörden av god redovisningssed och hur den påverkar beskattningen
 • Strukturen i K3 med skattemässiga undantag i juridisk person
 • Strukturen i K2 med skatteregler som lättnadsregler
 • Öppna yrkanden, vad man ska tänka på

Avsnitt där vi behandlar K3, K2 och IL parallellt:

 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Materiella anläggningstillgångar
 • Varulager
 • Poster i utländsk valuta
 • Obeskattade reserver
 • Uppskjuten skatt
 • Pensioner
 • Avsättningar

Sagt om kursen

Högst relevant i mitt dagliga arbetet så därför viktigt att veta var de båda områdena är kopplade och var det finns skillnader.

Lärare

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.