Revision av varulager

Fördjupa dig i hur du praktiskt och effektivt granskar varulager i mindre och medelstora företag. Innehåll och komplexitet skiljer sig mellan olika varulager och du behöver därför känna till olika metoder och strategier för att hantera posten. Varulager är en post där ISA och praxis ställer särskilda krav på hur du granskar posten. Denna kurs ger dig förståelse för vad som krävs av dig som revisor och hur du praktiskt kan hantera olika typer av varulager.

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en verktygslåda av olika praktiska metoder och verktyg för att effektivt granska olika typer av varulager. I denna kurs utgår vi från ett antal praktikfall där det exemplifieras svårigheter och avvägningar mellan kvalitet och effektivitet i revisionen. Kursen utgår från kraven enligt ISA och den praxis som växt fram genom revisorsinspektionens tillsyn. Kursen innehåller även exempel på hur strategin dokumenteras och hur olika slutsatser hanteras i rapporteringen.

Kursinnehåll

  • Förståelse för god revisionssed vid granskning av varulager
  • Exempel på olika granskningsstrategier för olika typer av lager
  • Exempel på rutiner och kontroller i lager och konsekvens på granskningen

Kursen varvar föreläsningar med diskussioner och exempel och leds av Björn Bäckvall som har en gedigen erfarenhet från metodfrågor och praktiskt arbete med mindre och medelstora frågor.

Lärare

Klassrum online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

  • Starta kursen under Mina utbildningar
  • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
  • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
  • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
  • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.