Praktisk revision

Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder.

 • Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet
 • Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag
 • Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är
 • Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen ger dig svaren på hur du får tillräcklig förståelse för verksamheten och hur du använder den för en effektiv riskanalys. Utifrån riskanalysen visar vi på hur de vanligaste riskerna kan hanteras utifrån ett anpassat granskningsprogram som effektiviserar revisionen. Du får också exempel på hur granskningsprogram för poster med låg risk kan se ut. Slutligen får du även exempel på genomförd granskning och en genomgång av vilka typer av urval som kan göras för att få tillräckliga revisionsbevis utifrån bedömd risk.

Efter genomförd kurs har du tydliga exempel på hur du både kan effektivisera och höja kvaliteten i dina revisioner genom att tillämpa metodiken i ditt revisionsprogram.

Kursinnehåll

Kursen ger dig bland annat kunskap om

 • hur en effektiv metodik ser ut som samtidigt skapar god kvalitet i revisionen
 • vilken förståelse du behöver för kundens verksamhet och vilka som är nyckelfrågorna
 • hur du gör en riskanalys i praktiken
 • hur du utformar ett effektivt granskningsprogram utifrån bedömd risk
 • på vilket sätt du kan använda kontrollgranskning i mindre företag
 • vilka de vanligaste teknikerna är för granskning av risker i exempelvis kontanthantering, periodisering av intäkter, och värdering av lager
 • hur du väljer ut hur mycket som behöver granskas.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.