ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem

I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån.

  • Kunskap om standardens innehåll och krav
  • Förstå hur implementationen av standarden kan ske
  • Anpassat för mindre/medelstora byråer
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

ISQM 1 bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt, där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och där motåtgärder och övervakningsaktiveter utarbetas så att de säkerställer att eventuella riskerna hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Allt utifrån den enskilda byråns specifika förutsättningar. I denna kurs så får du en genomgång av vad den nya standarden för kvalitetskontroll innebär och ställer för krav på byrån. Du får också vägledning för hur du bör arbeta praktiskt med byråns kvalitetsrisker, motåtgärder och övervakningsaktiviteter i den s.k. riskmatrisen.  

För att lyckas med arbetet är det nödvändigt att företagsledningen involveras och vi rekommenderar att ledande befattningshavare på byrån går kursen tillsammans med minst en kollega för att kunna driva arbetet tillsammans.

Under eftermiddagen kommer deltagarna att får arbeta med delar i riskbedömningsmatrisen och med den enskilda byråns specifika förutsättningar.

Kursinnehåll

  • Genomgång av regelverket.
  • Genomgång av det stödmaterial som FAR har tagit fram i syfte att hjälpa medlemsbyråerna att implementera det nya regelverket.
  • Praktiskt arbete under vägledning med att göra delar av riskbedömningsmatrisen för den egna byrån.

Kurslokal

Kursen ges endast online för att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med oavsett var i landet man befinner sig.

Lärare