Förvaltningsrevision i praktiken

Vad ska bedömas inom ramen för förvaltningsrevision och var går gränsen för vad som är en ansvarsfråga eller en lagöverträdelse där du som revisor behöver anmärka på styrelsens förvaltning?

Kravet på revisorerna att korrekt granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar är lika stort som att bedöma riktigheten i årsredovisningen men har du tillräcklig kunskap om dessa bedömningar och hur du bör inhämta revisionsbevis?

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig huvudsakligen till dig som är godkänd eller auktoriserad revisor i mindre och medelstora företag.

Kursen utgår från praxis och de regler och rekommendationer som finns inom området. Genom exempel inom de huvudsakliga områdena för förvaltningsrevisionen får du en robust grund att stå på när du ska granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar. Avsnitten exemplifieras genom olika typer av granskningsmoment och rapportering.

Tyngdpunkten i kursen ligger på hantering av ansvarsfrågor ur ett praktiskt perspektiv varför du innan kursen bör vara bekant med Aktiebolagslagen och de frågor som berör förbjudna lån, kontrollbalansräkning och värdeöverföringar.

Kursinnehåll

 • Bolagsorganens och revisorns ansvar
 • Ansvarsfrihet
 • Värdeöverföringar
 • Överträdelser av bolagsordningen
 • Behörighetsöverskridanden och jävsfrågor
 • Förbjudna lån
 • Eftersläpningar i bokföring
 • Sen årsredovisning
 • Kontrollbalansräkning
 • Skatter och avgifter
 • Relevanta tillsynsärenden
 • Rapportering av förvaltningsrevision

Lärare

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online