Reko grundkurs

Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd kvalitetsstandard och normgivande för god sed vid utförande av redovisnings- och/eller lönetjänster och övriga närliggande uppdrag.

Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

På kursen får du en genomgång av de grundläggande och obligatoriska ska-kraven i Reko.

Allmänt om Reko

Reko är en kvalitetsstandard med målsättning att säkerställa hög kvalitet på redovisnings- och lönetjänster. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden omfattar även vägledning för hur redovisningsverksamheten organiseras och kvalitetssäkras för att uppdragen ska kunna utföras i enlighet med standarden.

Standarden ska tillämpas av:
a. Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR när de utför redovisnings- och löneuppdrag och/eller övriga närliggande uppdrag, och
b. Konsulter och/eller medarbetare på medlemsföretag som utför redovisnings- och/eller löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.

De grundläggande ska-kraven – utgångspunkten i standarden
Standarden utgår från nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som medlemsföretaget och konsulten tillsammans är skyldiga att följa för att uppdrag ska anses vara utförda enligt standarden. Det är uppdragen som helhet som ska uppfylla de obligatoriska kraven i standarden.

Helene Holmstedt, REDOVISNINGSKONSULT, VisionRevision i Ystad AB

Bra kurs, rekommenderar den till mina kollegor på byrån då alla kan hänga med på denna nivå!

Kursinnehåll

Vi går igenom de nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som en konsult är skyldig att följa:

 1. Konsultens ansvar
 2. Medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten
 3. Antagande och omprövning av uppdrag
 4. Uppdragsavtal
 5. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet samt ekonomiska flöden och processer
 6. Konsultens planering av enskilda uppdrag
 7. Konsultens utförande av uppdragen
 8. Konsultens rapportering
 9. Avslut av uppdrag

Bra att veta

Reko grundkurs är en av FAR anordnad Rekokurs.

En av FAR anordnad Rekokurs är obligatorisk för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR efter godkänt resultat på konsultexamen. En revisorsmedlem som vill erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR behöver också gå en av FAR anordnad Rekokurs.

Notera att det i Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen och Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen ingår en Rekokurs med delvis annat innehåll än denna grundkurs.

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko som finns i FAR Online. Rekokursen spelas inte in och du kan således inte ta del av kursen i efterhand.

Helene Holmstedt, REDOVISNINGSKONSULT, VisionRevision i Ystad AB

Jag tyckte att webbinariet var mycket informativt och på rätt nivå. Det var lätt att hänga med och man blir verkligen exalterad och inspirerad när Camilla pratar om de olika REKO-avsnitten.

Hur du blir auktoriserad

Lärare

Online

Den här kursen kan du endast gå online.

 • Du deltar på utbildningen online i realtid och du har möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.
 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.