Reko fördjupning för lönekonsulter

Det här webbinariet ger dig som lönekonsult praktiska tips på hur du kan tillämpa Reko och ska-kraven i ditt dagliga arbete.

Auktoriserad lönekonsult Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Reko fördjupning är webbinariet som går igenom de vanligaste frågeställningarna kopplat till Reko för dig som är lönekonsult. Under webbinariet får du en genomgång av Reko – både tillämpning och ska-kraven, som du kan läsa mer om under Kursinnehåll.

Allmänt om Reko
Svensk Standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster. Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och är en erkänd kvalitetsstandard och normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster.

Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på de redovisnings- och lönetjänster som utförs av auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden ska även vara ett stöd i konsultens verksamhet.

Standarden ska tillämpas av Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter FAR, eller annan anställd på det företag som denna är verksam i, som utför redovisnings- och löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.

Kursinnehåll

Praktiska Rekofrågor kopplade till din yrkesroll och vardag som lönekonsult. Vi går bland annat igenom:

  • Uppdateringar i Reko
  • Lönekonsultens ansvar
  • Kvalitetssäkring av löneuppdrag
  • Dokumentation vid antagande och omprövning av uppdrag
  • Uppdragsavtal
  • Utförande av lönetjänster
  • Rapportering av lönetjänster
  • Avslut av löneuppdrag

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko eller FAR Online.

Bra att veta

Rekokursen spelas inte in och du kan således inte ta del av kursen i efterhand.

Lärare

FAR-webbinarium

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt.

Vidareutbildningstimmar
Dina utbildningstimmar kommer att registreras när du har genomfört webbinariet. För att detta ska kunna registreras hos FAR måste du logga in på Mina sidor och slutföra webbinariet personligen i samband med realtidssändningen.

Kolla om din dator funkar med våra webbinarier
För att säkerställa att din dator är kompatibel för våra webbinarier kan du testa det här.