Redovisningskonsultens dagar

Denna kurs ger dig som är erfaren redovisningskonsult en uppdatering och genomgång av aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen. Kursen syftar till att stärka redovisningskonsultens kompetens inom redovisning, skatt, moms och aktiebolagsrätt.

 • Fördjupning inom aktuella och viktiga frågor som rör yrkesrollen
 • Stärker redovisningskonsultens kompetens inom redovisning, skatt, moms, aktiebolagsrätt och Reko
 • Uppskattade föreläsare som tillsammans väver ihop olika perspektiv på praktiska frågeställningar som redovisningskonsulten stöter på
Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen innehåller en bredd av frågor som du som redovisningskonsult behöver kunna hantera. Flera föreläsare är involverade och ger olika perspektiv utifrån frågeställningarna. Det kan till exempel vara hur lösningen av en skattefråga hanteras enligt Reko eller hur en aktuell redovisningsfråga påverkar skattehanteringen.

Kursens inleds med redovisningsfrågor som är aktuella inför bokslutssäsongen samt en viss repetition och fördjupning av K2- och K3-regelverken. Fokus ligger på områden i resultat- och balansräkningen där tillämpningen ofta är svår och där fel kan förekomma. Dag ett avslutas med aktiebolagsrättsliga frågor som kontrollbalansräkning, förbjudna lån och värdeöverföringar.

Dag två innehåller vanliga fällor och fel frågor redovisning och moms i det löpande uppdraget. Bokföring av kapitalförsäkringar är en vanlig tidstjuv som vi tittar på. Vi går sedan igenom aktuella frågor inom momsområdet inför bokslutssäsongen samt nyheter på momsområdet. Kursen berör bland annat lagändringar, aktuella rättsfall och ställningstaganden samt aktuella frågor inom momsområdet kopplade till din yrkesroll

Sista dagen ägnas till stor del åt skattefrågor som är aktuella i löpande uppdrag och inför bokslut- och deklarationssäsongen. Vi går bland annat igenom personalförmåner och problematik med ej avdragsgilla kostnader.

Därutöver innehåller kursen även övriga frågor kopplade till din yrkesroll, bland annat vanliga frågeställningarna kopplade till dig som kund- eller uppdragsansvarig redovisningskonsult.

Sagt om kursen

Superduktiga föreläsare och som engagerar sig och som gör det roligt att lyssna. Fick svar på frågor man funderade över och lite andra tips. Ser fram emot fler kurstillfällen med dessa lärare! Kul att träffa andra kollegor i branschen. Fick med bra material hem som förhoppningsvis hjälper mig i arbetet och att jag känner mig säkrare i rollen som konsult.

Kursinnehåll

Kursen innehåller uppdatering och fördjupning inom de mest väsentliga områdena som du behöver hantera i din yrkesroll. Kursen innehåller bland annat följande:

 • Nyheter ÅRL
 • Status BFNs arbete och utredning modernisering BFL
 • Aktuella coronafrågor - teori och praktik. Koncernbidrag och utdelning i coronatider.
 • Aktuella redovisningsfrågor K2 och K3, praktiska tillämpningsfrågor med exempel inför bokslutssäsongen. Bokföring av kapitalförsäkringar.
 • BFN:s normering bokföring, centrala punkter
 • Aktiebolagsrätt med kontrollbalansräkning, förbjudna lån och värdeöverföringar
 • Fällor och fel i löpande redovisningsuppdrag - konsultroll, bokföring och moms.
 • Nyheter och aktuella frågor inom momsområdet kopplade till din yrkesroll. Även lagändringar, aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Ansvar och risker i din yrkesroll
 • Nyheter och aktuella skattefrågor kopplade till din yrkesroll

Tider
Dag 1: 09.30–17.00
Dag 2: 08.30–17.00
Dag 3: 08.30–16.00

Sagt om kursen

Kursen har hjälpt mig i min kommunikation och utveckling med kunder och kollegor. Den har stärkt mitt engagemang för att lära och vidareutveckla mig som redovisningskonsult.

Lärare