INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Redovisning lager av tillverkade varor

Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna kurs är en fördjupning i redovisning av varulager för dig som arbetar med företag som har egentillverkade varor i lager. 
I denna onlinekurs får du en fördjupning i frågor som är specifika för lager av tillverkade varor. Du får också en sammanfattning av de grundläggande principerna och reglerna som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas.

Kursen baseras på både K2 och K3 men med utgångspunkt en är reglerna enligt K3 och skillnaderna mot K2 redogörs för i slutet av kursen.Kursen innehåller föreläsningar och tydliga exempel på beräkningar och andra tillämpningar. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna av kursen.

Kursinnehåll

 • Definition av lager och grundläggande principer
 • Anskaffningsvärde
 • Indirekta tillverkningsutgifter
 • Klassificering
 • Hantering av variationer i tillverkad volym
 • FIFU
 • Avvikande kreditvillkor vid anskaffning
 • Ränta på kapitalbindning
 • Specifik kundanpassning
 • Bruttovinstmarginalmetoden
 • Nettoförsäljningsvärde
 • Inkuranstrappa
 • Lägsta värdets princip
 • Skillnader mellan K2 och K3

Bra att veta

Den här onlinekursen passar bra både för redovisningskonsulter, medarbetare på ekonomiavdelningar och revisorer som behöver en repetition inför praktiskt arbete med lager men också för de som är nya inom området.

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

 • En nyhetsdag online
 • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
 • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser