Moms vid internationell handel med varor

Vi ger dig momskunskap så att du undviker fällor och fel vid internationell handel med varor.

På utbildningen lär du dig vad det är som avgör i vilket land en vara ska beskattas. Om din försäljning leder till att du som säljare ska registreras till moms eller om köparen hanterar momsen. Vi går även övergripande igenom i vilket land tjänster ska beskattas och då med fokus på de tjänster som varuhandlande företag vanligen köper eller säljer. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Under kursen ger vi dig en genomgång av vad som gäller för momsen vid internationell varuhandel i och utanför EU. Vilka krav som ställs för att varor som transporterats till annat land kan säljas utan moms. Vilken dokumentation du som säljare måste ha på plats. Kan du inte visa det blir det svensk moms och i värsta fall skattetillägg. Reglerna påverkar framför allt gränsöverskridande handel med varor. Om ditt företag säljer varor som skickas till andra EU-länder bör du verkligen sätta dig in i dessa nya regler. 

Några innehållspunkter under kursdagen: 

 • Vilka skyldigheter har du vid gränsöverskridande försäljning av varor? 
 • Vet du vilka dokument Skatteverket förväntar sig att du som säljande företag ska spara?
 • Gör du rätt när din försäljning är ett led i en kedja av försäljningar?
 • Hur påverkar en bearbetning av varor var varan ska beskattas?
 • Behöver du momsregistreringar utomlands?
 • Vad är OSS och hur kan den bidra till förenklingar för dig?
 • Vad är IOSS och hur påverkar Brexit?
 • Är avropslager en förenkling eller skapar det nya svårigheter eller frågor för dig?

Under kursen går vi igenom en mängd olika situationer och ger tips på hur du ska tänka för att lösa dina frågor. Vi kommer även att beröra en del av de olika synsätt som finns i olika EU-länder. Det är ofta bra att i förväg ha en idé om hur en viss försäljning kommer att beskattas i ett annat EU-land, men även för att veta hur man undviker onödiga registreringar för moms i andra länder och för att undvika risk för dubbelbeskattning. 

Exempel på situationer vi går igenom: 

 • Hur avgör man vad som är en vara när jag som leverantör även utför vissa tjänster? 
 • Ska transportören fakturera transporten med moms? Spelar det någon roll om leveransen sker elektroniskt? 

Kursinnehåll

 • Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU 
 • Regler vid import och export 
 • Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU 
 • Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder 
 • Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas, till exempel varutransport, licenser, och andra rättigheter samt konferenser och utställningar 
 • Allmänt om moms 

Vi går även igenom allmänna nyheter på momsområdet som berör varusäljande bolag. 

Kursen varvar föreläsning med gemensamma mindre praktikfall. Du kommer även att få möjligheten att ställa frågor som rör just ditt företag.

 

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av mervärdesskatt. 

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar