Moms vid internationell handel

Brexit – hur påverkas din varuhandel med Storbritannien?

Utbildningen går igenom vad som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen vid en varuförsäljning. Vi kommer även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans. 

 • Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU 
 • Regler vid import och export 
 • Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU 
 • Genomgång av de nya regler som trädde i kraft 2020 och de regler som träder ikraft 2021
 • Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder 
 • Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas
Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en genomgång av de av de nya regler som trädde i kraft 2020 och de regler som träder ikraft 2021. Nya och mycket hårdare krav ställs på dokumentation för att kunna visa att varor transporterats till annat land så att försäljning kan ske utan moms. Kan du inte visa det blir det svensk moms och i värsta fall skattetillägg. Reglerna påverkar framför allt gränsöverskridande handel med varor. Om ditt företag säljer varor som skickas till andra EU-länder bör du verkligen sätta dig in i dessa nya regler. 

Några innehållspunkter under kursdagen: 

 • Överföringar av varor kommer ibland kunna ske utan att en momsregistrering behöver ske i landet dit varorna förs 
 • Hanteringen av kedjetransaktioner förenklas och blir mer förutsebar 
 • Nya regler om distanshandel (internethandel) kan innebära ganska stora förändringar 

Under kursen går vi igenom en mängd olika situationer och ger tips på hur du ska tänka för att lösa dina frågor. Vi kommer även att beröra en del av de olika synsätt som finns i olika EU-länder. Det är ofta bra att i förväg ha en idé om hur en viss försäljning kommer att beskattas i ett annat EU-land, men även för att veta hur man undviker onödiga registreringar för moms i andra länder och för att undvika risk för dubbelbeskattning. 

Exempel på situationer vi går igenom: 

 • Hur avgör man vad som är en vara när jag som leverantör även utför vissa tjänster? 
 • Ska transportören fakturera transporten med moms? Spelar det någon roll om leveransen sker elektroniskt? 

Kursinnehåll

 • Genomgång av reglerna om handel av varor både inom och utom EU 
 • Regler vid import och export 
 • Översiktlig genomgång av hur varor beskattas i vissa länder utanför EU 
 • Redovisning och rapportering av försäljning och förvärv av varor till och från andra EU-länder 
 • Genomgång av de nya regler som trädde i kraft 2020 och de regler som träder ikraft 2021
 • Översiktlig genomgång av var vissa tjänster ska beskattas, till exempel varutransport, licenser, och andra rättigheter samt konferenser och utställningar 
 • Allmänt om moms 

Vi går även igenom allmänna nyheter på momsområdet som berör varusäljande bolag. 

Kursen varvar föreläsning med gemensamma mindre praktikfall. Du kommer även att få möjligheten att ställa frågor som rör just ditt företag. 

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av mervärdesskatt. 

Lärare

Läs mer

Intervju med Niklas Lindgren om varför du som CFO eller ekonomichef ska gå kursen ”Moms vid internationell handel"

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.