Moms och byggtjänster

 • Öka din kunskap hur moms vid byggtjänster ska hanteras
 • Lär dig hur omvänd skattskyldighet avseende moms ska hanteras
 • Öka din förståelse för reglerna vid byggtjänster mellan olika länder
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur moms hanteras vid inköp och tillhandahållande av byggtjänster. I denna kurs så går vi igenom vad som är byggtjänster och de krav som ställs samt de särskilda momsregler man då måste beakta. Det gäller bland annat för reglerna när den utgående momsen ska redovisas och reglerna kring omvänd skattskyldighet. Kursen innehåller genomgång av regelverken och tillämpningar av regler samt vilka avgränsningar som gäller för tillämpningen. I kursen berörs också byggtjänster som köps och säljs mellan företag i olika länder samt byggnation i egen regi.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Moms vid arbete på annans fastighet
 • Fakturadatummetoden
 • Omvänd byggmoms
 • Byggtjänster mellan länder
 • Byggnation – egen regi

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i tolv månader

Rekommenderade webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Uppkoppling

 • 2Mbit/sek

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.