Lön för utlandsanställda

Få förståelse för vilka regelverk det finns för löner och andra typer av ersättningar för utlandsanställda.

 • Konkreta tips på vad du bör se upp med
 • Möjlighet att ta med dig dina frågor och får svar på plats
 • Praktiska råd inom vissa särskilda situationer
 • Genomgång av de nya reglerna kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
 • Utveckla dig i din roll som ansvarig för löner
Auktoriserad lönekonsult Lönekonsult

Kursbeskrivning

Har du utlandsanställda/expatriater är det viktigt att ha koll på regelverk för löner och andra typer av ersättningar. Att rapportering av skatt och arbetsgivaravgifter ska vara korrekt för de anställda är en grundförutsättning för en arbetsgivare. Det är många regelverk att förhålla sig till och har ni dessutom gränsöverskridande personal är reglerna än mer komplexa och fallgroparna många. Har du behövt hantera SINK, expertskatt och jämkningar så vet du att det kan vara en utmaning att få till det rätt i rapporteringen.

Till årsskiftet 2021 började de nya reglerna kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp gälla. Dessa innebär att personer som bor utomlands och tillfälligt arbetar i Sverige kan komma bli skattskyldiga i helt annan utsträckning än tidigare, vilket också kurser berör.

Genom denna halvdag online får du:  

 • Förståelse för hur en person beskattas i Sverige
 • Förståelse kring reglerna om vilket lands socialförsäkring som gäller
 • Konkreta tips på hur rapporteringen ska se ut på individnivå
 • Insikt om när du behöver ta hjälp för att det ska bli korrekt
 • Genomgång av de nya reglerna kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Kursinnehåll

 • Personbeskattning i Sverige
 • Reglerna om vilket lands socialförsäkring som gäller
 • Tips på hur rapporteringen ska se ut på individnivå
 • Reglerna kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Bra att veta

Kursen är en halvdag och hålls endast online. Vid kursen finns möjlighet att ställa frågor och interagera med lärarna.

Lärare

Kursen leds av Jenny Rask och Fanny Rahm som tillsammans besitter stor erfarenhet av att hantera de olika typer av frågeställningar som kan uppstå med gränsöverskridande personal.

Online