Effektfullt ledarskap - fördjupning

Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Lärare