Kvalificerade bokslutsfrågor - redovisning & skatt

Den här kursen ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Vi går igenom svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Denna kurs bygger på frågor där det finns både skattemässiga och redovisningsmässiga frågor. Kursen leds därför av en redovisningsspecialist och en skattejurist som kan belysa dessa olika perspektiv. Det finns kopplingar mellan redovisning och beskattning på ett flertal områden, men kursen tar även upp och belyser de områden där skatterätten är frikopplad från redovisningen p.g.a. särskilda skatteregler.

Kursen behandlar övergripande den normgivning som finns på såväl redovisningsområdet som skatteområdet. Därutöver berörs mer ingående frågor kring periodisering av intäkter och kostnader samt värdering av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar och frågeställningar relaterade till eget kapital. Kursen innehåller även de aktualiteter som finns på redovisnings- och skatteområdet.

Sagt om kursen

Tycker det är intressant när de kopplar på riktigt rättsfall, det blir lättare att förstå och hur man ska tänka gällande olika typer av situationer.

Kursinnehåll

Kursen berör sambandet mellan redovisning och beskattning.

Kursen inleds med hur normgivningen ser ut på redovisningsområdet respektive skatteområdet. Därefter berörs periodisering av intäkter och kostnader. Redovisning och beskattning av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och avsättningar. Avslutningsvis följer nyheter på redovisningsområdet respektive skatteområdet.

Exempel på frågor som berörs under kursen

 • Tillfällig skattereduktion på inventarier med 3,9 % under 2021
 • HFD 2021 ref. 14 Utrangeringsavdrag på byggnad vägrat
 • Byggmästarsmitta – är det farligt?
 • Frågor kring värdepappersrörelse

Nyheter på skatteområdet

 • Skattenyheter i statsbudgeten
 • HFD 2021 ref. 33 Beloppsspärren och skatteflyktslagen inte tillämplig på viss skatteplanering
 • Regeringen inför stopplagstiftning – Skrivelse 2020/21:212
 • Lagrådsremiss om 3:12-företag som ägs via stiftelser
 • HFD 2021 ref. 40 Utomståenderegeln och särskilda skäl

Sagt om kursen

Jag tror att kursen gett mig kunskap att kunna ifrågasätta och utmana mitt revisionsarbete till det bättre. En kurs att gå med jämna mellanrum för att inte köra fast i gamla hjulspår!

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.