KPMG Essäfrågor Online

Essäfrågor online

FAR:s Essäfrågor online är ett komplement till kunskapstest online där din förmåga att ta reda på svar och besvara svårare frågeställningar som inte kan besvaras med ett enkelt svar mäts.  

  • Skatta din förmåga att ta reda på kunskap 
  • Få underlag för din utvecklingsplanering 
  • Ger kunskapstest online ytterligare en dimension

Essäfrågor online syftar till att du och din handledare ska få underlag för att planera din fortsatta utbildning och praktik.

Du kommer få frågor inom revision, redovisning, skatt, aktiebolagsrätt, etik eller andra områden. För att besvara de här frågorna har du möjlighet att ta hjälp av det material du har på datorn samt de regelverk som finns på FAR Online eller i böckerna. Observera att det inte är tillåtet att ta hjälp av andra eller att söka information på annat sätt. 

När du även har genomfört Essäfrågor online kommer det att rättas och ditt resultat kommer återkopplas inom kort.  

Efter att du har anmält dig hittar du Essäfrågorna online under ”Mina utbildningar” i inloggat läge kl. 09:00 den 17 maj.