Komponentredovisning

I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken.  

 • Förstå hur komponenter ska redovisas
 • Tydliga exempel på redovisning av komponenter
 • Praktiska tips på hantering
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Komponentredovisning ger ofta upphov till problem och frågor, inte minst i fastighetsföretag men även i andra verksamheter som har tillgångar med väsentliga komponenter. I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken. Kursen går igenom olika moment om hur komponenter ska redovisas och illustreras med praktiska exempel.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Kursen innehåller följande huvudområden

 • Grundläggande redovisningsregler för komponenter
 • Exempel på komponentredovisning
 • Redovisning av tillkommande utgifter
 • Beräkning av anskaffningsvärde för komponenter
 • Utrangeringar av komponenter
 • Definitioner kring betydande och väsentligt
 • Komponenter i en byggnad
 • Finansiella och immateriella tillgångar
 • Förstagångstillämpning

Lärare

Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer