Intäktsredovisning – K2/K3

Kursen bygger på gällande regelverk och belyser även de få ändringar som kommer när företagen går över i de nya K-regelverken. Den röda tråden är klassificerings- och gränsdragningsfrågor såsom produkter i arbete eller pågående arbete, ett eller flera uppdrag, fast pris eller löpande räkning. Utifrån detta får du konkreta tillämpningsexempel i boksluts- och årsredovisningsfrågor.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Från lagtext och redovisningsnorm till färdig årsredovisning finns många tillämpningsproblem inom intäktsredovisningen. Kursen behandlar intäktsredovisning i såväl tjänsteföretag som entreprenadföretag. Du får bl.a. en genomgång av:

 • Metoder för intäktsredovisning
 • Avgränsning tjänsteuppdrag – entreprenaduppdrag
 • Redovisningsregler för de olika metoderna
 • Principer för beräkning av färdigställandegrad
 • Vad innebär "slutlig ekonomisk uppgörelse"?

Vi går igenom delar av BFNAR 2003:3 och Redovisningsrådets Rekommendation RR 10, samt delar av branschrekommendationer för byggföretag från Byggindustrin. Vi tar även upp de förändringar som gäller i de nya K-regelverken.

Dessutom tar vi upp frågor som rör dessa poster i årsredovisningen såväl vad gäller klassificering som tilläggsupplysningar.

Föreläsningen varvas med kortare diskussionsuppgifter och genomgång av en verklig årsredovisning.

Det är svåra regler/gränsdragningar som måste nötas in och Sven-Inge är så bra på att ge praktiska exempel; det gör det hela mycket lättare att ta till sig.

Kursinnehåll

 • En genomgång av vilka företag som utgör konsult- respektive entreprenadföretag
 • Olika prissättningsprinciper
 • Värdering av pågående arbeten
 • Vad de s.k. huvudreglerna innebär
 • Hur de s.k. alternativreglerna ska tolkas
 • Redovisning i balans- och resultaträkning
 • Tilläggsupplysningar och deras innehåll och utformning
 • Garantiavsättningar

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online