Tvistefrågor inom konsultuppdrag

Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med klienten vid konsultuppdrag.

 • Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med klienten vid konsultuppdrag.
 • Exempel på dyrköpta erfarenheter
 • Praktiska råd inom vissa särskilda situationer
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Detta är en praktiskt inriktad kurs som innehåller exempel och typfall från verkliga livet där dyrköpta erfarenheter har gjorts. Syftet med kursen är bl.a.:

 • Att visa hur tjänster kan bestämmas, organiseras, utföras och rapporteras på bästa sätt
 • Att belysa under vilka omständigheter konsultansvar kan utkrävas
 • Att ge praktiska råd inom vissa särskilda situationer där oenighet ofta uppstår med uppdragsgivaren

Kursen leds av Carl Svernlöv och Göran Johansson som tillsammans besitter en lång erfarenhet från både praktiskt arbete med konsultuppdrag samt hantering av tvistefrågor.

Kursinnehåll

 • Inför ett accepterande av konsultuppdrag
 • Uppdragsbrevets betydelse
 • Konsultansvaret
 • Speciellt om revisorns situation         
 • Speciella områden som aktieägaravtal, aktieägartillskott, ersättningar till styrelse/vd, mm

Lärare

Online