Tvistefrågor inom konsultuppdrag

Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med klienten vid konsultuppdrag.

 • Lär dig att förebygga och att hantera situationer när det går snett med klienten vid konsultuppdrag.
 • Exempel på dyrköpta erfarenheter
 • Praktiska råd inom vissa särskilda situationer
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Detta är en praktiskt inriktad kurs som innehåller exempel och typfall från verkliga livet där dyrköpta erfarenheter har gjorts. Syftet med kursen är bl.a.:

 • Att visa hur tjänster kan bestämmas, organiseras, utföras och rapporteras på bästa sätt
 • Att belysa under vilka omständigheter konsultansvar kan utkrävas
 • Att ge praktiska råd inom vissa särskilda situationer där oenighet ofta uppstår med uppdragsgivaren

Kursen leds av Carl Svernlöv och Göran Johansson som tillsammans besitter en lång erfarenhet från både praktiskt arbete med konsultuppdrag samt hantering av tvistefrågor.

Kursinnehåll

 • Inför ett accepterande av konsultuppdrag
 • Uppdragsbrevets betydelse
 • Konsultansvaret
 • Speciellt om revisorns situation         
 • Speciella områden som aktieägaravtal, aktieägartillskott, ersättningar till styrelse/vd, mm

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.