ISQM för enmansbyråer

I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på enmansbyrån.

  • Kunskap om standardens innehåll och krav
  • Förstå hur implementationen av standarden kan ske
  • Anpassat för enmansbyrån
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

ISQM 1 bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt, där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och där motåtgärder och övervakningsaktiveter utarbetas så att de säkerställer att eventuella riskerna hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Allt utifrån den enskilda byråns specifika förutsättningar. I denna kurs så får du en genomgång av vad den nya standarden för kvalitetskontroll innebär och ställer för krav på enmansbyrån. Du får också vägledning för hur du bör arbeta praktiskt med byråns kvalitetsrisker, motåtgärder och övervakningsaktiviteter i den s.k. riskmatrisen när byrån saknar anställda utöver ägaren.  

Kursen fokuserar på förutsättningarna för byråer som saknar anställda utöver ägaren. Byråer med anställda rekommenderas att gå kursen ISQM 1 - Byråns kvalitetssäkringssystem.

Kursen är endast en halvdag och är inte lämplig för de byråer som har någon anställd förutom ägaren.

Kursinnehåll

  • Genomgång av regelverket.
  • Genomgång av det stödmaterial som FAR har tagit fram i syfte att hjälpa medlemsbyråerna att implementera det nya regelverket.

Kurslokal

Kursen ges endast online för att alla medlemmar ska ha möjlighet att vara med oavsett var i landet man befinner sig.

Lärare