ISA 315

Du får en genomgång av den omarbetade standarden för att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. Webbinariet fokuserar på innehållet i standarden och saker att tänka på vid tillämpningen.

  • Nyheter i standarden
  • Riskbedömningsåtgärder
  • Områden som särskilt bör beaktas

Kursbeskrivning

Under denna timme får du få en ökad förståelse för av den omarbetade standarden ISA 315 – att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. Målet med den omarbetade ISA 315 är att förtydliga krav och ge revisorer vägledning för att göra en ändamålsenlig riskbedömning anpassad utifrån företagets storlek och natur. Standarden är tänkt att vara skalbar med exempel på när tillämpningen kan anpassas utifrån företagets komplexitet och storlek. Det finns ett större fokus på professionell skepticism och revisorns dokumentation av detta. Det har även gjorts anpassningar för att bli en mer modern standard med fokus på att inkludera de överväganden som revisorn behöver göra avseende IT och teknik i revisionen än vad som funnits tidigare.

Lärare

Det här är ett FAR-webbinarium

Lärarledda expertföreläsningar

Våra webbinarier är lärarledda expertföreläsningar som du följer i realtid via webben. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Webbinarierna spelas också in och du får tillgång till inspelningen senast en vecka efter att webbinariet har sänts. Du har sedan tillgång till inspelningen i tre månader.

Vidareutbildningstimmar
Dina utbildningstimmar kommer att registreras när du har genomfört webbinariet. För att detta ska kunna registreras hos FAR måste du logga in på Mina sidor och slutföra webbinariet personligen i samband med realtidssändningen.

Kolla om din dator funkar med våra webbinarier
För att säkerställa att din dator är kompatibel för våra webbinarier kan du testa det här.

Webbinariet ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.