Inför kvalitetskontrollen – Redovisningskonsulter och Lönekonsulter

Förbered dig i tid inför kvalitetskontrollen, vi ger dig information om processen för kvalitetskontroll och vilka områden som kommer att kontrolleras. Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråer som vill vara förberedda.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Syftet med kvalitetskontrollen är att säkerställa att redovisnings- och lönetjänster utförs i enlighet med byråns riktlinjer och rutiner, Reko samt FAR:s yrkesetiska regler.

I denna kurs får du en genomgång av vad en kvalitetskontroll omfattar, och hur det löpande kvalitetsarbetet bör organiseras, både för byrån och redovisnings- och lönekonsulternas uppdrag.

 • Vad är det för skillnad på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, vi reder ut begreppen.
 • Vi går igenom hur kontrollen praktiskt går till, och hur du kan förbereda dig inför en kontroll.

Sagt om kursen

Även om det var en del frågor som snurrade i huvudet efter kursen så fick jag mer förståelse för hur kontrollen kommer gå till, vad som behöver finnas på plats samt hur det kan se ut för just min byrå.

Kursinnehåll

 • Hur går en kvalitetskontroll till?
 • Hur bör byrån och konsulten förbereda sig inför kontrollen?
 • Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
 • Hur kontrolleras byråns organisation, riktlinjer och rutiner för redovisningsverksamheten?
 • Hur kontrolleras byråns kvalitetsstyrningsprocess?
 • Vad innebär kvalitetssäkring av verksamheten och uppdragen?
 • Vilka konsulter och vilka uppdrag omfattas av kontrollen?
 • Vanligt förekommande brister vid en kvalitetskontroll.
 • Vilka bedömningar kan man få i kvalitetskontrollen och vad innebär de?

Auktoriserad redovisningskonsult FAR, som blivit kvalitetskontrollerad

Se inte på kvalitetskontrollen som ett måste. Se den som en konstruktiv dag för dig att bli bättre och effektivare.

Bra att veta

Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråer som vill förbereda sig inför kommande kvalitetskontroll, och som vill arbeta proaktivt med byråns kvalitetsfrågor.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online