Hantera kassaflöde i kristider

Denna utbildning vänder sig till dig som ser utmaningar i det egna företagets kassaflödet till den som önskar stärka sin roll som rådgivare i sina kunders utmaningar av den samma. Du kommer att erbjudas ett enkelt verktyg och en enkel arbetsmetod för att kunna arbeta med åtgärder i det kortare tidsperspektivet för överlevnad och i ett strategiskt perspektiv försöka att gå stärkt ur kristider.

 • Scenarioplanering
 • Affärsekologi – den direkta och indirekta påverkan på er och era kunder
 • Tre viktiga in- och utflöden i kassaflödet
 • In- utflöden och signalerna ut på marknaden
 • Affärens roll i ett hållbart kassaflöde
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Just nu finns inget inplanerat kurstillfälle för den här utbildningen. Kontakta oss för mer information.

I turbulenta och svåra tider uppstår för många utmaningar och svårigheter att bemästra men också en möjlighet att leda en förändring till ett högre önskat normalläge. Inte minst i branscher där en transformering redan startat så är dessa turbulenta tider en möjlighet att snabba på den förändring som redan sker. Om ambitionen är en ökad digitaliseringsgrad samtidigt som man strävar efter en ökad grad av rådgivning så är det ”brännheta” kassaflödet en väg i denna förändringsresa.

Utbildningen syftar till att öka förståelsen om hur kassaflödet fungerar i praktiken, de tre viktiga in-och utflödena. Du kommer att erbjudas ett enkelt verktyg och en enkel arbetsmetod för att kunna arbeta med åtgärder i det kortare tidsperspektivet för överlevnad och i ett strategiskt perspektiv försöka att relativt sett gå stärkt ur kristider. Att använda både i sin egen verksamhet men också som rådgivare till kunder.

Denna utbildning vänder sig till dig som ser utmaningar i det egna företags kassaflöde till den som önskar stärka sin roll som rådgivare i sina kunders utmaningar av den samma.

Kursen hanterar inte kunskapen i att ta fram en kassaflödesrapport.

Kursinnehåll

Ur innehållet:

 • Scenarioplanering
 • Affärsekologi – den direkta och indirekta påverkan på er och era kunder
 • Tre viktiga in- och utflöden i kassaflödet
 • In(gasa)- ut(bromsa)flöden och signalerna ut på marknaden
 • Affärens roll i ett hållbart kassaflöde
 • Min roll som rådgivare
 • En metod i att hantera åtgärder för kassaflödet i egen och kunds verksamhet

Lärare