Hållbarhet i verksamhetsstyrningen

  • Förståelse för hållbar utveckling utifrån globala ramverk och politiska processer
  • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
  • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Uppföljning av hållbarhetsarbete är något som organisationer sedan länge ägnar sig åt, bland annat genom publicering av hållbarhetsrapporter. Trots det är hållbarhetsaspekter till stora delar frånvarande i organisationers interna verksamhetsstyrning.  För att åstadkomma en hållbarhetsorienterad verksamhetsstyrning måste ekonomer av olika slag involveras i den stegvisa förvandlingen av organisationens styrsystem och styrprocesser. Det kräver i sin tur nyfikna och kreativa ekonomer som i samverkan med andra delar av verksamheten skapar nya rutiner och målsättningar, finansiella såväl som icke-finansiella. 

Syftet med denna halvdagsutbildning är att förmedla de senaste trenderna och utmaningarna gällande styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer.

Målsättningen är att:

Ge deltagarna nya insikter i problematiken och utmaningarna vad gäller att koppla hållbarhetsagendan till den interna verksamhetsstyrningen

Detta får du med dig efter kursen:

  • Förståelse för hållbar utveckling utifrån globala ramverk och politiska processer
  • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
  • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning

Kursinnehåll

  • Verksamhetsstyrning och ekonomens roll
  • Hållbar utveckling, historiska utgångspunkter, ramverk och politiska processer
  • Organisationen och hållbar utveckling
  • Hållbarhet i organisationens redovisning, styrprocesser och styrsystem

Lärare