Hållbarhet i verksamhetsstyrningen

 • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
 • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning
 • Ekonomens roll i hållbarhetsstyrningen
 • Att budgetera och kalkylera på ett hållbart sätt
 • Nyckeltal för hållbarhet
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Uppföljning av hållbarhetsarbete är något som organisationer sedan länge ägnar sig åt, bland annat genom publicering av hållbarhetsrapporter. Trots det är hållbarhetsaspekter till stora delar frånvarande i organisationers interna verksamhetsstyrning.  För att åstadkomma en hållbarhetsorienterad verksamhetsstyrning måste ekonomer av olika slag involveras i den stegvisa förvandlingen av organisationens system och processer. Det kräver i sin tur nyfikna och kreativa ekonomer som i samverkan med andra delar av verksamheten skapar nya rutiner och målsättningar, finansiella såväl som icke-finansiella. 

Syftet med denna kurs att förmedla de senaste trenderna och utmaningarna gällande styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer. Baserat på aktuell forskning och exempel från olika organisationer ges nya perspektiv på planering, budgetering, kalkylering och nyckeltalsanvändning. Gällande reglering och normering för rapportering inom hållbarhetsområdet kommer också att behandlas, men det är den interna styrningen och uppföljningen som står i fokus i denna kurs.

Målsättningen för kursen är att:

 • Ge deltagarna nya insikter i problematiken och utmaningarna vad gäller att koppla hållbarhetsagendan till den interna verksamhetsstyrningen
 • Möjliggöra initiativ och förändringar inom den egna organisationen och av den egna rollen

Kursen genomförs online genom tre halvdagsseminarier

Block 1: 10 oktober (09.00-12.30)
Block 2: 14 oktober (09.00-12.30)
Block 3: 28 oktober (09.00-12.30)

Detta får du med dig efter kursen

 • Förståelse för hållbar utveckling utifrån globala ramverk och politiska processer
 • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
 • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning
 • Ekonomens roll i hållbarhetsstyrningen
 • Att budgetera och kalkylera på ett hållbarare sätt
 • Nyckeltal för hållbarhet och hållbart nyckeltalande
 • Utveckling av din organisations verksamhetsstyrning

Kursinnehåll

Block 1: Hållbar utveckling och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsstyrning – dåtid, nutid, framtid
 • Hållbar utveckling – historiska utgångspunkter, ramverk och politiska processer
 • Organisationen  och hållbar utveckling – Utveckling av strategier och hållbara affärsmodeller

Block 2: Hållbarhetsrapportering och verksamhetsstyrning

 • Hållbarhetsrapporter – regelverk, utformning och styrverktyg
 • En verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Möjligheter och hinder i organisationen och ekonomens roll i utvecklingen av styrningen
 • Introduktion till uppgift del 3

Block 3: Exempel på hållbarhetsorienterad verksamhetsstyrning

 • Deltagarna presenterar analys av den egna organisationens verksamhetsstyrning och hur hållbarhet kan integreras i den.

Kurstider

Dag 1: 09.00-12.30
Dag 2: 09.00-12.30
Dag 3: 09.00-12.30

Lärare