Grundläggande bokföring

  • Kunskap och förståelse för bokföring i praktiken 
  • Simuleringar som lär dig principer och samband 

Kursbeskrivning

En förutsättning för att bli en skicklig revisor eller redovisningskonsult är att man förstår de grundläggande transaktionerna. Utbildning på universitet eller högskola kan behöva kompletteras med kunskap om praktiska hantering för att bygga denna kompetens. Denna kurs ger dig som är redovisningskonsult eller revisor kunskap och förståelse för hur transaktioner bokförs och påverkar den finansiella rapporten.  

I kursen varvas teoretiska moment med interaktivitet där du praktiskt får hantera ett stort antal transaktioner genom att bokföring dessa i kursen. De teoretiska momenten ger dig kunskap om vad som styr bokföringen och befäster din kunskap kring grundläggande redovisning. Till kursen finns nedladdningsbara fakta- och övningshäften som pdf-filer för ytterligare fördjupning. Varje delmoment avslutas med ett kunskapstest som säkerställer att du har erhållit tillräckliga kunskaper och förståelse. För att säkerställa att du har erhållit samtliga av de nyckelkunskaper som utbildningen omfattar så avslutas kursen med ett separat kunskapstest.  

Kursen är helt digital och du har tillgång till utbildningen oavsett var du befinner dig och du kan genomföra den i den takt du själv bestämmer. Då kursen innehåller många övningar och exempel kan du välja hur mycket du vill fördjupa dig i kursen och även återkomma till delar av kursen efter genomförande.

Kursinnehåll

Kursen innehåller alla väsentliga områden som revisorer och redovisningskonsulter behöver förståelse och kunskap inom. 

  • Grunderna för bokföring och redovisning 
  • Olika företagsformer  
  • Definitioner av resultat- och balansposter samt uppställningar enligt ÅRL  
  • Bokföringen av vanliga transaktioner  
  • Principerna för bokslut   

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR och Xpectum tillsammans med experter inom området.