FAR:s lokala dagar

På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister.

 • Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult
 • Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen
 • Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister
 • Övernattning och måltider ingår i kurspriset

 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat rykande aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Vi uppdaterar dig på det senaste och dessutom får du tillfälle att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister inom respektive område. Dagarna innehåller föreläsningar och gemensamma diskussioner kring de aktuella områden som identifierats utifrån lag och regelförändringar men också fördjupningar utifrån vanliga frågor i FAR:s medlemsrådgivning. Den andra dagen av utbildningen är till del uppdelad mellan revisorer och redovisningskonsulter där specifika frågor för respektive yrkeskategori berörs.

Det preliminära schemat för kursen är följande men kan komma att ändras beroende på vad som är mest intressant när kursen genomförs.

Dag 1

 • Hantering av fortsatt drift och obestånd ur såväl juridiskt som redovisningsmässigt och revisionsmässigt
 • Digital underskrift av årsredovisningar utifrån ett flöde och hantering av praktiska problem
 • Exempel på allmän riskbedömning för penningtvätt på en mindre byrå
  Vanliga ABL-frågor i medlemsrådgivningen

Dag 2

 • Aktuella skattefrågor som nyheter och pågående skatteutredningar
 • Delad dag för revisorer och redovisningskonsulter med aktuella frågor för respektive roll

  Revisorer
  Aktuella tillsynsärenden
  Fördjupning kring revisorns agerande vid obestånd och fortsatt drift

  Redovisningskonsulter
  Uppdateringar i Reko
  Praktiskt kring hantering av nedskrivningar, mm i årsredovisningar
  Hållbarhetsredovisning
  Praktisk hantering vid upprättandet av kontrollbalansräkning

Kursen passar dig som arbetar inom revisions- och redovisningsbranschen och som vill ha en bred uppdatering av de aktuella frågorna i branschen

Tvådagarsupplägget med övernattning ger dig också en chans att träffa och nätverka med branschkollegor och experter från FAR.

sagt om kursen

Bra att kunna diskutera problem både med FAR:s representanter och med kollegor, givande att höra hur de jobbar. Även bra att man har en del information gemensamt för revisorer och redovisningskonsulter. Kan vara bra att känna till en del av det som gäller för revisorer även om man är konsult.

Kursinnehåll

Kursens innehåll uppdateras kontinuerligt utifrån vilka frågor som är mest aktuella vid kursen. De områden som kursen omfattar är följande:

 • Aktuella redovisningsfrågor
 • Aktuella skattefrågor som nyheter och pågående skatteutredningar
 • Aktuella och vanliga frågor inom skatteområdet kopplade till din yrkesroll
 • Genomgång av vanliga frågeställningarna och nyheter Reko, kopplat till dig som kundansvarig redovisningskonsult
 • Praktiska men ofta svårare Rekofrågor med koppling till din vardag
 • Aktuella juridiska frågor och vanliga frågor från FAR:s medlemsrådgivning
 • Aktuella tillsynsärenden från Revisorsinspektionen
 • Fördjupning i aktuella revisionsfrågor

sagt om kursen

Uppskattar nätverkandet med andra kollegor, träffa personerna på FAR och få en personlig relation till dessa som jag kan ha nytta av när jag har med FAR och göra i mitt dagliga arbete.

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online