Data science för controllers

Kursen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.

  • Grundläggande begrepp inom Data science och AI
  • Datadrivet beslutsfattande
  • Prediktiv modellering och maskininlärning
  • Datadrivna innovationsprocesser
  • Praktiska övningar
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Data science, avancerad analys och maskininlärning är arbetssätt och teknologier som skapar nya spännande möjligheter men också utmaningar. De flesta företag har idag tillgång till mer data än någonsin. Trots detta har många företag fortfarande låg förmåga att utvinna värde ur sina datatillgångar. Du som controller har en central roll i företagets resa mot att bli mer datadriven.

Kursen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande och innovationsarbete.

Målsättningen är att du skall kunna förstå hela värdekedjan för data, från datafångst via strukturering och lagring till modellering, analys, insiktsarbete, visualisering och presentation, samt dess roll i den digitala transformationen.

Efter kursen kommer du ha möjlighet att på egen hand börja utforska hur moderna metoder kan användas i ditt dagliga arbete och för din organisation.

Kursinnehåll

Under kursen varvas föreläsningar med interaktiva moment för att blanda teoretisk och praktisk inlärning.

  • Värdekedjan för data, den analytiska processen och hur dessa används för att identifiera, analysera och presentera relevanta datadrivna lösningar
  • Hur man som bas för data-drivet beslutsfattande utvinner grundläggande insikter och kunskap ur data med hjälp av grundläggande statistiska metoder
  • Hur mer avancerad statistisk modellering, AI och maskininlärning används för att lösa specifika uppgifter
  • Vilka verktyg som används och som är lämpliga att komma igång med
  • Hur man kan använda grundläggande koncept, begrepp och frågeställningar kopplat till den etiska aspekten av värdeskapande genom data

Bra att veta

Kursen hålls delvis på engelska.

Kursen passar controllers och andra ekonomer som arbetar med analys med ambition att förstärka sin kompetens och utöka sin verktygslåda. Deltagare kan komma från de flesta av organisationens verksamhetsområden men många av de exempel, case och övningar som tas upp i kursen har ett finansiellt / ekonomiskt perspektiv. 

Förkunskaper

Datorvana och grundläggande kunskaper i Excel.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30- ca 17.00

Lärare