Data science för controllers utgår från ekonomens arbete, behov och möjligheter

”I en datadriven organisation är det därför nödvändigt att förstå, använda och fatta beslut utifrån AI-baserad kunskap”

Varför ska man gå FAR:s utbildning Data science för controllers, Viktor Olsbo, datastrateg och en av kursens ledare?

I kölvattnet av digitaliseringen blir data oljan i maskineriet, det du har för att veta vilka beslut du ska fatta. Ekonomen är, som jag ser det, den största förändringsagenten, den som i sitt dagliga använder data i avancerade analysmodeller. Även om ekonomen själv inte ska skapa datadriven kunskap måste hen lära sig att bli en bra mottagare. För att kunna göra det krävs förståelse för maskininlärningens möjligheter.

Vem ska gå kursen?

Kursen vänder sig till ekonomer som har ett analystungt arbete, framför allt controllers. Men en CFO eller annan person i ledande roll har också nytta av kursen, eftersom den förklarar hur AI kan användas i ett bolag. Vad är det här för något? Vad ska vi ha det till i vår organisation? Det ger kursen svar på.

Vad får deltagaren med sig?

Kursen är en introduktion till Data science i en ekonomisk kontext, utgångspunkten är ekonomens arbete, behov och möjligheter.

På kursen går vi igenom grundläggande begrepp, men ger också specifika exempel. Syftet är att ge en inblick i vad AI handlar om, skapa intresse för att gå vidare och en förståelse för hur det kan fungera i den egna organisationen. Hur identifierar jag användningsområden? I vilka moment kan vi ha nytta av den här kunskapen? Det kommer att bli jättespännande!

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar