BDO Självskattning Online Redovisningskonsulter

Självskattning

FAR:s kunskapstest online ger dig insikt om dina kunskaper utifrån din yrkesroll och erfarenhet.

  • Skatta din kunskap som redovisningskonsult utifrån din professionella nivå
  • Få underlag för din utvecklingsplanering
  • Ger kunskapstest online ytterligare en dimension

Kunskapstest online syftar till att du och din handledare ska få underlag för att planera din fortsatta utbildning och praktik.

Kunskapstestet består av två delar: Självskattning och kunskapstest.

Kunskapstestet online kommer testa dig inom ett flertal olika områden som är anpassade för din professionella nivå/roll/tid i yrket. Frågorna kommer väljas ut slumpmässigt inom ett antal huvudområden. Detta test genomförs efter att självskattningen har genomförts.

Denna självskattning är den första delen och den ger dig möjlighet att skatta din egen förmåga utifrån din professionella nivå/roll/tid i yrket. Under varje delområde har du möjlighet att beskriva ditt svar och ange inom vilka delar av området där du har god kunskap eller behöver utvecklas. Du kan till exempel ange att du hanterar K2 bra men inte K3.

När du även har genomfört kunskapstestet kommer du kunna jämföra din självskattning med utfallet på testet.

Självskattningen hittar du efter att du har anmält dig under ”Mina utbildningar” på FAR.se i inloggat läge.